Krock med annat fordon eller vilt

Om du har krockat med ett annat fordon, vilt, eller kört i diket behöver du förbereda några uppgifter till din skadeanmälan. Vilken typ av ersättning du kan få för en kollision med bil framgår av din bilförsäkring.

Krock med annat fordon eller vilt

Anmäl krock med bil

Du kan enkelt anmäla skadan på vår webbplats, i Mina sidor eller appen. När du gjort din skadeanmälan kontaktar vi dig nästa arbetsdag och berättar vad du behöver göra härnäst. Du kan även ringa till oss och anmäla din skada.

Till skadeanmälan

Är någon annan inblandad i kollisionen behöver vi uppgifter om det andra fordonet. Skriv ner registreringsnumret och uppgifter från den andra förarens körkort. De anmäler olyckan till sitt försäkringsbolag. Vi utreder vem som orsakat olyckan.

Tips för en snabbare skadeanmälan

 1. Förarens personnummer

  Ha personnumret tillgängligt.

 2. Registeringsnummer

  Se till att ha alla inblandade fordons registreringsnummer redo. 

 3. Bilder

  Ta fram foton på skadeplats och skador på fordon från din mobilkamera.

 4. Vittne

  Finns det någon annan som sett händelsen? Om ja, ha kontaktuppgifter framme.

 5. Ditt kontonummer

  Du kan få eventuell ersättning snabbare om du fyller i ditt kontonummer direkt.

Hur går anmälan till?

I fyra enkla steg anmäler du din fordonsskada och skickar in din anmälan till oss. När du har genomfört din skadeanmälan ska du göra en skadebesiktning av ditt fordon på hos verkstad.

 1. Beskriv hur skadan uppkom
  Det du behöver göra är att ange registreringsnummer på ditt och andra inblandade fordon. Är det ett fordon som har ett släp tillkopplat är det viktigt att du har dragbilens registreringsnummer.

  Därefter ger du en kort beskrivning av hur skadan uppkom och vilka skador du fått på ditt fordon. När du anger skadorna på fordonet ska du utgå från att du sitter i bilen.

 2. Tid och plats för händelsen
  På en karta kan du ange tid och plats för händelsen.

 3. Bifoga filer
  Det finns också möjlighet att bifoga bilder och andra dokument direkt i din skadeanmälan, till exempel bilder från din mobilkamera. Du kan också bifoga en eventuell polisanmälan eller kvitton på utlägg som uppstått i samband med skadan.

 4. Kontrollera uppgifter & skicka anmälan
  När du är klar får du en bekräftelse på e-post. Tänk på att spara ner ditt skadenummer om du vill komplettera din anmälan i efterhand.

Gör skadeanmälan här

När du har genomfört din skadeanmälan behöver du så snabbt som möjligt göra en skadebesiktning av ditt fordon så vi kan få in ett kostnadsförslag för reparationen. Besiktningen tar cirka 20-30 minuter beroende på skadans omfattning.

Hitta din verkstad

Vad täcker min bilförsäkring?

Kontrollera vilket skydd du har i din bilförsäkring. För att få ersättning vid vagnskador som uppstått vid kollision behöver du ha en helförsäkring. Då får du även ersättning om du själv orsakat olyckan.

Har du en halvförsäkring och kör en ny bil som är max 3 år ingår ofta en vagnskadegaranti som också ger rätt till ersättning vid kollision. Osäker på om din bil har vagnskadegaranti? Se informationspdf från TFF.

Behöver du lämna in din bil på reparation kan du få ersättning för hyrbil om du har tilläggsförsäkringen MER eller om ett annat svenskt fordon är ansvarig för olyckan. Om du väljer att inte använda hyrbil, har du möjlighet att få avbrottsersättning istället.

Vid viltolycka

Din helförsäkring täcker dina skador på fordonet vid kollision med vilt. Har du Tilläggsförskringen MER så har du en reducerad självrisk vid en viltskada. Halvförsäkring i kombination med MER-försäkring ersätter också kollision med vilt.

Så undviker du krock med vilt

Om du råkar ut för viltolycka ska du i första hand ta hand om skadade och varna andra trafikanter. Du ska även kontakta polisen (ring 112) vid kollision med ett djur som till exempel älg, rådjur, vildsvin och dovhjort. Se till att markera platsen där viltolyckan skett för att underlätta spårning.

Då behöver du anmäla en viltolycka

Så räknar vi ut din ersättning

Efter skadebesiktningen skickar verkstaden ett kostnadsförslag på reparationen till oss. När fått in kostnadsförslaget bedömer vi om det lönar sig att reparera fordonet och skickar ett svar tillbaka till verkstaden.

 • Verkstaden kontaktar dig när skadan är reparerad och bilen är klar för avhämtning.

 • Vi betalar kostnaden för reparationen direkt till verkstaden med avdrag för självrisken som du betalar själv. I vissa fall betalar du ingen självrisk, till exempel om du har krockat med en annan bil och vi bedömer att den andra föraren är ansvarig till skadan.

Om skadan på fordonet är så omfattande att reparationen överstiger bilens marknadsvärde kan vi istället erbjuda dig pengar motsvarande fordonets marknadsvärde.

 • Vi gör en marknadsvärdering av ditt fordon och återkommer med förslag på ersättning.

 • Värderingen gör vi genom att stämma av marknadsvärdet på ett fordon motsvarande ditt märke, miltal och årsmodell med flera olika aktörer på marknaden som värderar och säljer alla typer av fordon.

 • När vi har fått fram ett marknadsvärde på ditt fordon återkommer vi till dig. Vi kommer att göra avdrag för eventuell självrisk.

 • När du har accepterat ersättningen tar det cirka 3-5 bankdagar innan pengarna syns på ditt bankkonto.

Att tänka på
Använder du inte fordonet kan du ställa av det hos Transportstyrelsen. Då kommer outnyttjad fordonsskatt och försäkring att återbetalas till dig. Tänk på att fordonet inte får användas om ni väljer att ställa av fordonet.

Till dig som kör med hyrbil
Du får hyra bil under skälig tid för att köpa en ny bil. Skälig tid brukar normalt anses som 14 dagar efter att du fått beskedet att din bil inte ska repareras.

Om olyckan är framme

Om olyckan skulle vara framme kan det vara svårt att hålla huvudet kallt. Här kan du ladda ner en checklista att ha i bilen på vad du ska göra och vart du ska ringa.

Tips på hur du kan öka trafiksäkerheten

Råd om du behöver skrota bilen