Anmäl försäkringsbedrägeri

Att sälja bilen och anmäla den stulen eller medvetet förstöra mobilen för att få ersättning är olagligt och kallas för försäkringsbedrägeri. Ändå tvingar det försäkringsbranschen att betala miljarder kronor varje år, vilket drabbar ärliga försäkringstagare genom dyrare försäkringar.

Anmäl försäkringsbedrägeri

Försäkringsbedrägeri straffar alla

Försäkringsbedrägeri innebär att någon fått ersättning för en skada som inte inträffat, lägger till föremål som inte är borta alternativt skadade eller medvetet överdrivit värdet på föremålet för att få högre ersättning. Gör man sig skyldig till försäkringsbedrägeri kan straffet bli fängelse.

Men försäkringsbedrägerierna straffar även oskyldiga eftersom de ökar försäkringsbolagens kostnader, vilket gör att ärliga försäkringstagare drabbas i form av dyrare försäkringar.

Gemensamt arbete mot försäkringsbedrägeri

För att motverka bedrägerierna har Länsförsäkringar tillsammans med andra försäkringsbolag via Larmtjänst tillgång till Stöldtipset. Detta för att upptäcka och förebygga fler försäkringsbedrägerier. Men en betydande del av försäkringsbedrägerierna upptäcks och förebyggs även tack vare tips från privatpersoner.