Sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring - vad är skillnaden?

Det finns två olika försäkringar som är lätt att förväxla - sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. En sjukförsäkring ersätter inkomstbortfall medan en sjukvårdsförsäkring ger dig snabbare vård och tillgång till hälsofrämjande tjänster.

Kille i soffa med mobiltelefon funderar på skillnaden mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring, foto.

Sjukvårdsförsäkringen ger snabbare vård

En sjukvårdsförsäkring ger snabb tillgång till vård och är ett komplement till den offentliga sjukvården. Du får träffa en specialistläkare utan remiss inom sju dagar, så att du snabbt ska kunna komma tillbaka till arbetet. Inom den offentliga vården är du garanterad att träffa specialistläkare först inom 90 dagar.

Vi erbjuder både privat sjukvårdsförsäkring och sjukvårdsförsäkring för företag. Att kunna erbjuda sina anställda förmånliga villkor blir allt viktigare för arbetsgivare och med försäkringen ingår också flera hälsofrämjande tjänster för att ni ska hålla er friska samt rehabiliteringsstöd efter sjukdom eller skada. 

Sjukförsäkring ger ersättning vid längre sjukfrånvaro

En sjukförsäkring är en ekonomisk försäkring. Den ger ekonomisk trygghet vid en långtidssjukskrivning och ersätter dig för förlorad arbetsinkomst.

Efter 90 dagar får du en begränsad ersättning från Försäkringskassan, här blir sjukförsäkringen ett viktigt tillägg som täcker upp en del av inkomstbortfallet.

Med en kombinerad olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring har du ett heltäckande ekonomiskt skydd både vid olycksfall och sjukdom.