Seniorförsäkring

Behovet av att ha ett bra olycksfallsskydd minskar inte bara för att du blir äldre. Därför bör du även som pensionär teckna en seniorförsäkring som ger ekonomiskt skydd om något skulle hända.

Äldre man sågar på tak

Försäkring för dig som pensionär

Ett bra skydd vid olycksfall är lika viktigt efter att du slutat arbeta. I vissa fall kan försäkringsbehovet till och med öka när du blir äldre i och med att försäkringar som du haft till exempel genom din anställning upphör när du går i pension.

Som pensionär kommer du även få mer tid för dina intressen och äventyr. Då är det viktigt med ekonomisk hjälp om din vardag förändras på grund av att du råkar ut för en skada. Vi erbjuder olika seniorförsäkringar som kan hjälpa dig, antingen som du kan teckna privat eller som fortsatt skydd via din gruppförsäkring.

Privat Olycksfallsförsäkring 60 Plus

När du fyllt 60 år kan du köpa en försäkring som ger ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Försäkringen gäller livet ut, dygnet runt och utan självrisk.

I försäkringsskyddet ingår ersättning vid olycksfallsskada för:

 • Medicinsk invaliditet
 • Tandskador 
 • Kostnader för vård och medicin  
 • Resekostnader
 • Skadade kläder och glasögon  
 • Sjukhusvistelse
 • Akutvårdsersättning
 • Dödsfall

Läs mer och teckna Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Fortsatt skydd via gruppförsäkring

Du som haft en gruppförsäkring hos oss i minst sex månader via din anställning eller facket, kommer automatiskt få ett erbjudande om seniorförsäkring när du fyllt 67 år eller går i pension. Det gäller fortsatt skydd för:

 • Livförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring

Med erbjudandet får du mer information om försäkringskyddens innehåll och ett inbetalningskort.

Tips när du jämför olika seniorförsäkringar

Det finns några bra saker att tänka på.

 1. Om försäkringsbeloppet sjunker med åldern

  Ditt försäkringsbelopp kan sänkas med åldern och då blir ersättningarna mindre ju äldre du blir, så kallad avtrappning som är vanligt i gruppförsäkringar. Det händer inte i vår privata Olycksfallsförsäkring 60 Plus.

 2. Hur länge försäkringen gäller

  Försäkringen kan upphöra efter en viss ålder. Det kan också finnas vissa skydd i försäkringen som slutar gälla vid en viss ålder, till exempel ersättning för medicinsk invaliditet eller livförsäkring. Vår privata Olycksfallsförsäkring 60 Plus gäller livet ut för de skydd som ingår.

 3. Om det ingår en livförsäkring

  Livförsäkring kan vanligtvis inte köpas efter en viss ålder. Har du ett sådant skydd och dina anhöriga är beroende av din försörjning är det bra att ha kvar den. I vår privata Olycksfallsförsäkring 60 Plus ingår endast ett mindre engångsbelopp om du som försäkrad avlider av en olycksfallsskada.

  Har du haft livförsäkring hos oss via din anställning, finns möjlighet till fortsatt skydd med en seniorlivförsäkring, som gäller fram tills du är 85 år.

Skaffa fortsatt trygghet som pensionär

Med seniorförsäkringen Olycksfallsförsäkring 60 Plus får du ekonomisk trygghet om du råkar ut för en skada.

Se pris och teckna Olycksfallsförsäkring 60 Plus