Ersättning för ärr

Våra försäkringar kan ge dig ersättning för ärr. För att du ska kunna få ersättning ska sjukdomen eller olycksfallet ha krävt behandling och lämnat ett bestående ärr.

Flicka med omplåstrat ben.

Våra försäkringar kan lämna ersättning för ärr efter olycksfallsskador. I barnförsäkringen kan du även få ersättning för ärr, hudförändringar eller hårbortfall orsakade av sjukdom. En förutsättning för att du ska kunna ansöka om ersättning är att skadan varit så allvarlig att behandling behövs. 

Hur söker jag ersättning för ärr?

För att söka ersättning måste du först anmäla olycksfallsskadan eller sjukdomen som orsakat ärret. Vi bedömer sedan ärret genom bilder som du skickar in till oss. Bedömningen av ärret kan ske tidigast ett år efter avslutad behandling.

  • Fota hela kroppsdelen som ärret sitter på.
  • Ta en närbild på ärret.
  • Om ärret eller ärren är omfattande kan det vara bra med bilder ur olika vinklar.
  • Lägg gärna en linjal eller liknande bredvid ärret så att det blir tydligare hur stort ärret är.

Vilken ersättning kan jag få för ett ärr?

Hur mycket du får i ersättning beror på ärrets storlek och var på kroppen det sitter. Ersättningsbeloppet bestäms enligt ärrtabellen, för att räkna ut ersättningens storlek multipliceras den procentsats som stämmer överens med ärrets storlek och placering med ditt försäkringsbelopp. Ärrtabellen hittar du här på sidan och i ditt försäkringsvillkor.

Högsta ersättning vid olycksfallsskada inom varje kategori är:

  • Kategori 1: 10 % av försäkringsbeloppet
  • Kategori 2: 6 % av försäkringsbeloppet
  • Kategori 3: 4 % av försäkringsbeloppet

Ärr som orsakad av en sjukdom ersätts med högst två procent av det valda försäkringsbeloppet.

Kategori 1: Aniskte och Hals/Nacke

Bredd Bredd
Längd Längd
0,5-3 cm 0,5-3 cm
4-6 cm 4-6 cm
7-10 cm 7-10 cm
11-15 cm 11-15 cm
Längre än 15 cm Längre än 15 cm
0-1 cm 0-1 cm
0,5 % 0,5 %
0,6 % 0,6 %
0,9 % 0,9 %
1,2 % 1,2 %
1,7 % 1,7 %
2-3 cm 2-3 cm
0,6 % 0,6 %
0,9 % 0,9 %
1,2 % 1,2 %
1,7 % 1,7 %
2,4 % 2,4 %
4-6 cm 4-6 cm
1,2 % 1,2 %
1,7 % 1,7 %
2,4 % 2,4 %
3,4 % 3,4 %
7-10 cm 7-10 cm
2,4 % 2,4 %
3,4 % 3,4 %
5,0 % 5,0 %
Bredare än 10 cm Bredare än 10 cm
5,0 % 5,0 %
10,0 % 10,0 %

Kategori 2: Underben, Knä, Underarm och Handrygg

Bredd Bredd
Längd Längd
0,5-4 cm 0,5-4 cm
5-9 cm 5-9 cm
10-15 cm 10-15 cm
16-25 cm 16-25 cm
Längre än 25 cm Längre än 25 cm
0-2 cm 0-2 cm
0,4 % 0,4 %
0,5 % 0,5 %
0,7 % 0,7 %
0,9 % 0,9 %
1,1 % 1,1 %
3-4 cm 3-4 cm
0,5 % 0,5 %
0,7 % 0,7 %
0,9 % 0,9 %
1,1 % 1,1 %
1,6 % 1,6 %
5-9 cm 5-9 cm
0,9 % 0,9 %
1,1 % 1,1 %
1,6 % 1,6 %
2,2 % 2,2 %
10-15 cm 10-15 cm
1,6 % 1,6 %
2,2 % 2,2 %
3,0 % 3,0 %
Bredare än 15 cm Bredare än 15 cm
3,0 % 3,0 %
6,0 % 6,0 %

Kategori 3: Överarm, Lår, Fot, Bål, Handflata och Hjässa/Skalle

Bredd Bredd
Längd Längd
0,5-6 cm 0,5-6 cm
7-11 cm 7-11 cm
12-20 cm 12-20 cm
21-35 cm 21-35 cm
Längre än 35 cm Längre än 35 cm
0-3 cm 0-3 cm
0,3 % 0,3 %
0,4 % 0,4 %
0,5 % 0,5 %
0,7 % 0,7 %
0,9 % 0,9 %
4-6 cm 4-6 cm
0,4 % 0,4 %
0,5 % 0,5 %
0,7 % 0,7 %
0,9 % 0,9 %
1,3 % 1,3 %
7-11 cm 7-11 cm
0,7 % 0,7 %
0,9 % 0,9 %
1,3 % 1,3 %
1,8 % 1,8 %
12-20 cm 12-20 cm
1,3 % 1,3 %
1,8 % 1,8 %
2,0 % 2,0 %
Bredare än 20 cm Bredare än 20 cm
2,0 % 2,0 %
4,0 % 4,0 %