Diagnosförsäkring

Med en diagnosförsäkring kan du få ett engångsbelopp vid vissa diagnoser. Den passar dig som önskar ett ekonomiskt skydd vid omställningen som en allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada innebär. Att kunna få ekonomisk hjälp direkt gör skillnad.

Familj lagar mat i kök

Ersättning vid allvarliga diagnoser – för dig eller ditt barn

Om du skulle få en allvarlig diagnos som till exempel cancer, ALS eller Alzheimers hjälper Diagnosförsäkringen dig att hantera de ekonomiska påfrestningarna som kan uppstå. Ersättningen kan till exempel täcka sjukhusrelaterade kostnader, anpassning av livsstil eller andra skulder. Den ger utrymme att fokusera på återhämtning och behandling i stället för ekonomiska bekymmer.

Diagnosförsäkringen ingår i vår barnförsäkring och olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna. Har du en försäkring hos oss via din arbetsgivare eller fackförbund (gruppförsäkring) kan du välja att lägga till och betala extra för en Diagnosförsäkring.

Vilka diagnoser täcker försäkringen?

Vår försäkring täcker diagnoser som kan komma att påverka ditt eller ditt barns liv.

Det är bara de diagnoser som anges i villkoret och som har fastställts av läkare som ger ersättning. Symtom på sjukdom måste ha visat sig under försäkringstiden.

Diagnoser i olycksfalls- och sjukförsäkringen

I vår individuella sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna är ersättningen 5 procent av ditt valda försäkringsbelopp.

 • ALS
 • Alzheimers
 • Elakartad cancer
 • Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg
 • Morbus Crohn
 • Multipel scleros
 • Parkinson
 • SLE
 • Ulcerös kolit

Ersättningen blir 78 750 kronor vid valt försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp.
(5% av 30 prisbasbelopp 1 575 000 = 78 750 kronor. Beloppen är beräknade för 2023).

Diagnoser i barnförsäkringen

I barnförsäkringen är ersättningen 10 procent av ditt valda försäkringsbelopp.

 • Allvarlig hjärnskada
 • Barnreumatism som drabbar minst tre leder
 • Allvarlig brännskada
 • Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg
 • Elakartad cancer
 • Crohns sjukdom
 • Multipel scleros
 • SLE
 • Ulcerös kolit

Diagnosförsäkringen ersätter inte neuropsykiatriska diagnoser (NPF diagnoser) som till exempel autism eller ADHD. Dessa diagnoser kan istället ersättas med en bestående funktionsnedsättning (medicinsk invaliditet). Läs mer om vad som ingår i barnförsäkringen

Ersättningen blir 262 500 kronor vid valt försäkringsbelopp på 50 prisbasbelopp.
(10% av 50 prisbasbelopp 2 625 000 = 262 500 kronor. Beloppen är beräknade för 2023).

Diagnoser i gruppförsäkringen

Om du lagt till en Diagnosförsäkring till din gruppförsäkring är ersättningen ett prisbasbelopp.

 • ALS
 • Elakartad cancer
 • Vissa godartade tumörer i hjärna och nervsystem
 • Diabetes 1 (insulinbehandlad)
 • Hjärtinfarkt
 • Hjärtsjukdom som kräver byte av kranskärl
 • Hjärtsjukdom som kräver byte av klaff
 • Sjukdom som kräver organtransplantation.
 • Morbus Crohn
 • MS
 • Njursvikt
 • Parkinsons sjukdom
 • SLE
 • Stroke
 • Ulcerös kolit

Ersättningen blir 52 500 kronor.
(1 prisbasbelopp är 52 500 kronor år 2023. Inget valbart belopp.)

Barn i rosa hjälm på cykel

Ge ditt barn en ekonomisk trygghet

Vår barnförsäkring ger snabb och nära hjälp vid sjukdom och olycksfall, dygnet runt.

Läs mer om barnförsäkring

Kvinna målar läpparna i spegel

Skaffa ett heltäckande skydd för dig

Vår olycksfalls- och sjukförsäkring skyddar både vid sjukdom och olycka.

Läs mer om olycksfalls- och sjukförsäkring