Varför är det bra att ha en barnförsäkring?

Många tror att barn är tillräckligt skyddade om de råkar ut för sjukdom eller olycksfall, men så är inte alltid fallet. Därför är det bra med en barnförsäkring.

Varför är det bra att ha en barnförsäkring?

Du har blivit tilldelad världens viktigaste jobb och framtiden vilar på dina axlar. En framtid som kommer få dig att skratta, gråta och svälla av stolthet. Att vara förälder innebär att ta många beslut för att ditt barn ska växa upp tryggt och säkert. En del är att se till att ditt barn har rätt skydd om något skulle hända.

Många tror att barn är tillräckligt försäkrade via hemförsäkringen, skolan eller förskolan, men det är fel. En hemförsäkring skyddar dina tillhörigheter. Den innehåller också ansvarsförsäkring, rättskydd, överfallsskydd och en reseförsäkring, men hjälper inte till om ditt barn blir sjukt eller skadat av ett olycksfall. 

De minsta saknar skydd

Nyfödda barn och barn som inte börjat förskolan har inget eget försäkringsskydd. Barnförsäkringen gäller dessutom bara för sådant som inte är känt, så det är viktigt att teckna den innan barnet blir sjukt eller råkar ut för en olycka.

Det bästa är därför att teckna en barnförsäkring så fort som barnet är fött. Ju förr desto bättre.

Vad täcker skolans försäkring?

Barn som börjat förskola eller går i skolan omfattas av kommunens skolförsäkring, men den ger ett begränsat skydd.

  • Skolförsäkringen ersätter endast skador som orsakats av olycksfall. Sjukdomar, som orsakar fler bestående skador, täcks inte av försäkringen.

  • Skolans försäkring gäller ofta endast under skoltid.

Som förälder kan man tro att skolbarn är försäkrade genom skolan, men långt ifrån alla kommuner eller friskolor försäkrar ditt barn på fritiden eller under loven. Det är därför klokt att kolla upp vad som gäller i just din kommun.

Privat barnförsäkring – kompletterar samhällets skydd

Med en barnförsäkring får ditt barn en egen försäkring som gäller både vid sjukdomar och olycksfall, dygnet runt, året om.

Vid allvarlig sjukdom eller skada

Om ditt barn drabbas av allvarligare sjukdom eller råkar ut för en allvarligare olycka, är det bra att ha en barnförsäkring som kompletterar den begränsade ersättningen du kan få från Socialförsäkringen.   

Får barnet bestående funktionsnedsättning av sjukdomen eller skadan kan ett betydande engångsbelopp betalas. Om barnet får en allvarlig diagnos, som exempelvis cancer, betalar barnförsäkringen ut ersättning direkt på mellan cirka 57 300 och 286 500 kronor, beroende på vilket försäkringsbelopp du valt.  

Om ditt barn har ett stort vårdbehov

Försäkringen kan också hjälpa dig som förälder om ditt barn har ett utökat vårdbehov. Då får du ett kostnadsbidrag om du som vårdnadshavare beviljats omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan.

Om ditt barn blir utan jobb

Svåra, livslånga handikapp orsakas oftast av sjukdom och inte på grund av olycksfall. Barn som får ett handikapp och aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället. Här kan försäkringen innebära stora skillnader ekonomiskt för ditt barn.

Barnförsäkringen ger möjlighet till en månadsersättning vid sjukskrivning på grund av arbetsoförmåga. Om handikappet medför att barnet aldrig kommer att kunna arbeta mer än halvtid betalas halva eller hela ditt valda försäkringsbelopp ut.