5 tecken på att du blivit id-kapad

Hur vet man om man har drabbats av identitetsstöld? Det finns några tecken man kan vara uppmärksam på. Om du upptäcker ovanliga aktiviteter och anar att något inte stämmer, bör du vara extra observant.

Identitetsstöld och identitetskapning har blivit allt vanligare i och med den tekniska utvecklingen och vår ökade användning av internet. Identitetskapning innebär att någon stjäl dina personuppgifter för att till exempel handla, teckna abonnemang eller utnyttja krediter i ditt namn.

Fem tecken på att du kan ha drabbats

  • Post saknas, beställda ID-kort och bankkort dyker till exempel inte upp.
  • Telefonabonnemang du inte känner igen öppnas i ditt namn.
  • Du får fakturor på varor du inte beställt.
  • Nya bankkonton öppnas i ditt namn.
  • Du får brev från kreditupplysningsföretag om ansökta krediter som du inte känner igen.

Vad gör jag om jag misstänker att jag drabbats av bedrägerier?

Kontakta omedelbart din bank, ditt försäkringsbolag och polisanmäl på 114 14.

Id-skydd ingår i vår hemförsäkring

 I vår hemförsäkring ingår id-skydd. Vi hjälper dig att hitta en försäkring som passar dig.

Surfa tryggare

Bli tryggare på internet genom att ta ansvar över din digitala säkerhet. Här får du tips om hur du surfar säkert. 

Säkerhet på internet