Fullvärdesförsäkring

Det finns olika försäkringsformer för hur du kan försäkra dina byggnader och saker. Den vanligaste formen är fullvärdesförsäkring.

Ett par som flyttar in, mannen bär en flyttkartong och kvinnan monterar en hylla. De är i behov av en fullvärdesförsäkring.

Vad är fullvärdesförsäkring?

Fullvärdesförsäkring innebär att det inte finns något försäkringsbelopp som utgör gräns för skadeersättningens storlek. Vi betalar då vad skadan värderas till enligt värderingsreglerna, med avdrag för självrisk och eventuellt avdrag om du inte följt aktsamhetskraven.

Både dina byggnader och dina saker kan vara fullvärdesförsäkrade.

Exempel brand

Om det skulle börja brinna i ditt hus kan vi hjälpa till med reparationer, sanering och återställande av ditt hus. Skulle det vara så att det sker en totalbrand kan vi bygga upp ett likvärdigt hus, utan något maxbelopp vad det kostar. Vi kan dessutom hjälpa till med merkostnader som uppstår på grund av att du inte kan bo i din bostad.

Vad betyder förstarisk?

Byggnaderna kan också vara försäkrad med ett angivet belopp, det kallas förstariskförsäkring. Förstariskförsäkring innebär att du försäkrar din byggnad till ett angivet försäkringsbelopp och det är den högsta ersättningen som du kan få vid en ersättningsbar skada.

Vad betyder helvärde?

Istället för fullvärdesförsäkringen kan du försäkra dina saker genom att ange ett värde på dem. Det kallas helvärdesförsäkring. Det innebär att ersättningen för skador begränsas till högst det belopp som anges i försäkringsbrevet. Om du har helvärdesförsäkring är det mycket viktigt att försäkringsbeloppet för lösegendom är tillräckligt. Har du uppgett ett för lågt belopp är du underförsäkrad och riskerar att få minskad ersättning vid skada.

Hur skaffar jag fullvärdesförsäkring?

Det enklaste är att kontakta oss, så hjälper vi dig med en hemförsäkring för din bostad och dina saker med rätt försäkringsform.