Illustration av en byggnad som omfattas av tilläggsförsäkringen Allrisk byggnad.
Illustration av en byggnad som omfattas av tilläggsförsäkringen Allrisk byggnad.

Allrisk byggnad

Allrisk byggnad är ett komplement till din villa-, villahem- och fritidshusförsäkring

 • Ersätter yt- och tätskikt om det finns kvalitetsintyg utfärdat
 • Innehåller självriskförmån
 • Sänkt åldersavdrag

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Allrisk byggnad

I din villa-, villahem- och fritidshusförsäkring ingår ett bra grundskydd för dina byggnader och tomtmark. Det kan dock finnas skadehändelser som inte omfattas, undantag och åldersavdrag som kan förbättras med hjälp av Allrisk byggnad.

Allrisk byggnad är en tilläggsförsäkring som du kan komplettera din villa-, villahem-, eller fritidshusförsäkring med. Om du saknar hemförsäkring hos oss kan du köpa den via länken nedan. Vill du komplettera din befintliga försäkring hos oss med Allrisk byggnad ska du kontakta oss.

Se pris och köp försäkring

Vad ingår i Allrisk byggnad?

 1. Plötslig och oförutsedd händelse

  Försäkringen gäller för försäkrad byggnad, pool och tomtmark som skadats genom en plötslig och oförutsedd händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp, inträffat oväntat och normalt inte gått att förutsedd och därigenom förhindra.

 2. Takläckage

  Försäkringen gäller för skada på bostadsbyggnad som orsakats av att vatten som oberäknat strömmar in genom yttertak.

 3. Utökat skydd vid läckageskada

  Vid en läckageskada kan vi ersätta kostnaden för nytt yt- och tätskikt om det är utfört av behörig och certifierad fackman, om det finns utfärdat ett kvalitetsdokument utan anmärkning.

 4. Minskat åldersavdrag

  Åldersavdrag som överstiger 10 000 kronor ersätter Allrisk byggnad om byggnaden är fullvärdesförsäkrad.

 5. Självriskförmån

  Om du har avtalet om förhöjd självrisk på byggnad sänker Allrisk byggnad självrisken till grundsjälvrisk samt att du endast har grundsjälvrisk på Läckageskada av annan anledning än frysning och översvämning.

  Försäkringen gör så att du vid vissa tillfällen får förmånligare självrisk på byggnad, exempelvis endast grundsjälvrisk på översvämningsskador.

Villkor och förköpsinformation

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.