Försäkring för A-traktor & EPA
Försäkring för A-traktor & EPA

Försäkring för A-traktor & EPA

Med vår försäkring för EPA & A-traktor kan du känna dig trygg och njuta av lugna åkturer. Vi hjälper dig att skräddarsy den försäkring som passar dig och ditt fordon bäst.

  • Ersätter skada på andras egendom vid krock
  • Ersätter personskador både utanför och i det egna fordonet
  • Halvförsäkring täcker även stöld

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Innehåll Innehåll
Trafikförsäkring Trafikförsäkring
Halvförsäkring Halvförsäkring

Personskador och skador på andras egendom. Självrisk 10% av basbeloppet. För 2022 innebär det 4.830 kr.

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion. Självrisk 10% av basbeloppet. För 2022 innebär det 4.830 kr.

Om din A-/ EPA -traktor blir stulen eller genom uppsåtlig skadegörelse . Självrisk 10% av basbeloppet. För 2022 innebär det 4.830 kr.

Vid skador på vindrutan genom stenskott. Självrisk 10% av basbeloppet. För 2022 innebär det 4.830 kr.

Om du behöver prata med utbildad person efter exempelvis en trafikolycka eller behöver samtalsstöd efter exempelvis en trafikolycka. Ingen självrisk.

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada. Självrisk 20% av skada, lägst 1 000 kr.

A-traktor och Epa - vad är skillnaden?

I dag får en 15-åring med mopedkörkort (AM-körkort) utöver moped också köra A-traktor, EPA-traktor och mopedbil. Men vad är det som skiljer dessa åt?

En A-traktor är en bil som är registrerad som traktor och det korrekta namnet för nyare "EPA".

En A-traktor ska vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h.

Fordonet skall också vara ombyggt så att det är uppenbart att det inte längre är avsett för person- eller godsbefordran. Säte för en eller två passagerare bredvid förarsätet får dock behållas vid ombyggnaden.

Fordonet måste ha dragkrok och ska besiktigas vartannat år.

De "äkta" EPA-traktorerna är ett uttryck som syftar på de äldre fordon som registreringsbesiktigats före 31 mars 1975. Det går inte att nyregistrera en EPA-traktor idag men gamla fordon är möjliga att använda om det är i besiktningsdugligt skick.

En EPA-traktor får inte ha någon fjädring på bakhjulen. Det finns ingen begränsning i antal växlar, däremot finns bland annat regler om utväxlingen mellan de drivande hjulen och motorns vevaxel. 

EPA- traktorn har ingen konstruktiv maxhastighet men den får ändå inte framföras med en högre hastighet än 30 km/tim och ska besiktas varje år.

En mopedbil är inte klassad som en vanlig bil utan ska registreras som en moped. En mopedbil är låst till 45 km/h vilket gör att den får gå lika snabbt som en moped klass 1 (EU-moped) och snabbare än en A-traktor som får köra max 30 km/h. En mopedbil får väga högst 425 kg.

Läs mer och försäkra din mopedbil här

Välj försäkring efter dina behov

En A-traktor eller en Epa ska försäkras som ”transporterande motorredskap”. Det går inte att köpa försäkringen på vår webbplats, men kontakta oss så hjälper vi dig att försäkra ditt fordon.

Alla fordon måste enligt lag ha en trafikförsäkring. Om du är med om en krock ersätter trafikförsäkringen personskador och skador på annans egendom. Köp till en halvförsäkring för att få ersättning för t.ex stöld och brand. I vissa fall kan du även köpa till en vagnskadeförsäkring. 

För att försäkringen ska gälla så måste fordonets funktion överensstämma med den senaste registreringsbesiktningen. Enligt lagen får den gå i max 30 km/h och måste vara permanent spärrad. Om den inte är det så gäller alltså inte försäkringen, vilket innebär att du riskerar att bli utan ersättning om något skulle hända.

Kontakta oss så hjälper vi dig med försäkringen

Trimma aldrig din A traktor

2020 förändrades kraven på en A-traktor, vilket innebär att det har blivit enklare att manipulera hastigheten. Det innebär att de kan köras lika fort som en vanlig bil. Detta kan skapa mycket farliga situationer, eftersom föraren varken har mognad eller utbildning för att köra en personbil.

Är fordonet modifierat riskerar föraren böter, indraget körkort och körkortstillstånd eftersom fordonet då räknas som en personbil. Föraren blir därmed skyldig till olovlig körning. Dessutom kan vårdnadshavare och ägare av fordonet riskera böter om barnet kör "trimmat". Brottet som vårdnadshavare gör sig skyldig till är "tillåtande av olovlig körning".

Men värst av allt är förstås risken att någon skadas i en olycka i alltför hög fart. Därför är det mycket viktigt att inte trimma sin EPA-/A-traktor.

Livet som motorintresserad ungdom

En EPA/A-traktor innebär en större frihet för ungdomar. Men med frihet kommer ansvar! Vi har samlat information om de lagar och regler som är bra att känna till. Syftet är förstås att vi ska få en säkrare trafikmiljö för barn och unga.

Läs mer

Villkor för A-traktorförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara. Notera att produkten både kan säljas som Lantbruks- och Företagsfordon. Kontrollera vilken version som gäller dig.