Aktiefonder

Läs om vad en aktiefond är och om de olika sorterna indexfonder och aktivt förvaltade fonder.

Aktiefonder

Vad är en aktiefond?

Aktiefonder är fonder där minst 75 procent av innehållet består av aktier. Enligt lag måste en svensk aktiefond ha aktier i minst 16 olika bolag och det är vanligt med 20-30 stycken. Avkastningen i fonden beror på hur aktierna utvecklas.

Aktiefonder kan delas in i olika grupper som till exempel Sverigefonder, Kinafonder eller IT-fonder. De passar när du vill spara under lång tid, ha möjlighet till hög avkastning och är beredd att ta en högre risk.

Indexfonder

Indexfonder har som mål att följa utvecklingen i ett förutbestämt index på en viss marknad, men inte slå index. Det kan till exempel betyda att fonden ska ha aktier som motsvarar de 30 största företagen på Stockholmsbörsen. 

I en indexfond är förvaltningsavgiften lägre än för en aktivt förvaltad fond, och du vet vilket index som kursutvecklingen strävar efter att följa. Men till skillnad från en aktivt förvaltad fond kan du inte få en högre utveckling än indexet.

Aktivt förvaltade fonder

De flesta aktivt förvaltade fonder har som mål att överträffa utvecklingen för ett förutbestämt index eller en viss marknad. Vissa har målet att ge en positiv utveckling oavsett hur börsen går.

Förvaltningsavgiften är ofta högre än för indexfonder, men förvaltarna lägger stor omsorg på att fonden ska gå bättre än den generella marknadsutvecklingen. På fondens Morningstar-rating™ ser du hur den lyckats historiskt jämfört med andra fonder i samma kategori.

Var beredd på att fonden kan gå sämre än marknadsutvecklingen, då förvaltaren fattar egna placeringsbeslut.