Fondskolan

I Fondskolan får du lära dig mer om fonder. Här kan du läsa om de olika fondtyperna och de risker som kommer med fondsparande.

Fondskolan

Vad är en fond?

En fond är en samling värdepapper, till exempel aktier och obligationer, som du äger tillsammans med andra som sparar i fonden. Den förvaltas av en eller flera förvaltare på ett fondbolag.

Det är vanligt att en fond placerar i minst 20-30 olika värdepapper. Därför är fonder ett bra sätt att sprida risker när du sparar. Stiger värdet på fondens förmögenhet, stiger också värdet på din andel i fonden.

Så kommer du igång med fondsparande

Fondtyper

Det finns flera olika typer av fonder. Vilken typ som är aktuell för dig beror vilket mål du har med sparandet, hur länge du tänkt spara och hur stor risk du är villig att ta.

 1. Aktiefonder

  Aktiefonder är fonder där minst 75 procent av innehållet består av aktier. Aktiefonder kan delas in i olika grupper som till exempel Sverigefonder, Kinafonder eller IT-fonder. De passar när du vill spara under lång tid, ha möjlighet till hög avkastning och är beredd att ta en högre risk.

  Läs mer om aktiefonder

 2. Räntefonder

  Räntefonder placerar pengarna i räntebärande värdepapper av olika slag, till exempel obligationer och statsskuldsväxlar. Det finns både korta räntefonder och långa räntefonder. 

  Läs mer om räntefonder

 3. Blandfonder

  Blandfonder investerar både i aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen är olika och beror på vilken strategi fonden har.

   

  Blandfonder passar när du vill ta en lägre risk och spara under en kortare tid. Du får ta del av uppgången på aktierna, samtidigt som effekten vid en börsnedgång är lägre jämfört med en aktiefond. Om fonden även placerar i andra tillgångar kan det också minska risken. Tänk på att du inte får ta del av hela utvecklingen när aktiemarknaden stiger.

   

  Generationsfonder är en typ av blandfond som är speciellt avsedda för att målspara, exempelvis till pensionen. I takt med att målet närmar sig omplaceras innehållet i fonden från en hög andel aktier till en större andel räntebärande värdepapper, för att minska risken vid en eventuell börsnedgång.

 4. Hedgefonder

  Hedgefonder ska skydda sig mot nedgångar, men finns med både hög och låg risk. De kan ofta få en hävstång i avkastningen då de tar ”långa positioner”. Värdepapper köps utan att det finns kontanta medel för det, med förhoppningen att värdet stiger på sikt. De kan även ta ”korta positioner”, även kallat blankning, genom att låna värdepapper, sälja och förhoppningsvis köpa tillbaka dem till lägre pris.

   

  En hedgefond har ofta lägre kurssvängningar än en aktiefond, med lägre risk att förlora pengar vid börsnedgång. Däremot får du inte alltid ta del av börsuppgångar som i en aktiefond.

   

  Förvaltningsavgiften i hedgefonder är ofta låga – bara om fonden överträffar en förbestämd nivå betalas en prestationsbaserad avgift.

 5. Fond-i-fonder

  En fond-i-fond är en fond som placerar i andra fonder. Att investera i en fond-i-fond kan därför ge en riskspridning som en genomtänkt fondportfölj, men där du låter förvaltarna sätta ihop placeringarna. 

   

  Våra Bekväma fonder är fond-i-fonder. Det enda du behöver göra är att välja den fond som passar dig bäst utifrån hur länge du tänkt spara och din inställning till risk. Bekväma fonder passar bra när du vill spara regelbundet utan att själv vara aktiv. 

Risker när du sparar i fonder

När du fondsparar finns risker som gör att värdet på ditt sparande kan variera över tiden. Det kan till exempel bero på marknadens utveckling, politisk orolighet och på förvaltaren. 

Läs mer om riskerna vid fondsparande

Tips på hur du kan minska riskerna

 1. Månadsspara

  Med ett månadsspar blir sparandet av och du slipper fundera på när det är läge att handla. Tänk på att du får fler andelar när börsen går ner.

 2. Tänk långsiktigt

  Var långsiktig och välj risk utifrån när du ska använda pengarna.

 3. Sprid risken

  Välj olika fondtyper med olika risknivåer. Sprid ut ditt innehav på flera geografiska och regionala områden.

 4. Analysera fonden

  Hur ser utvecklingen ut historiskt, vad placerar fonden i och vilka avgifter finns? Jämför liknande fonder och se vilken som gått bäst.

 5. Välj rätt risknivå

  Välj en risknivå som passar dig. Oroar du dig när kurserna svänger är det klokt att välja en lägre risknivå.