Insättningsgarantin – trygghet om banken går i konkurs

Insättningsgarantin är en viktig trygghet för dig som bankkund. Om banken eller institutet där du har dina pengar går i konkurs träder insättningsgarantin in som ger dig ersättning.

Foto, glad kvinna med hund

Ersättning upp till 1 050 000 kronor med insättningsgarantin

Kortfattat innebär insättningsgarantin att staten ersätter dig upp till 1 050 000 kronor om den bank eller det institut där du har dina pengar går i konkurs. Garantin gäller per person och bank/institut. Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn räknas varje person för sig. Riksgälden är den myndighet som administrerar insättningsgarantin. 

Alla inlåningskonton hos oss på Länsförsäkringar omfattas av den statliga insättningsgarantin. Enligt lagen omfattas inte det individuella pensionssparandet (IPS). Garantin gäller inte heller för postväxlar.

Insättningsgarantin ger dig ersättning inom sju arbetsdagar

Om insättningsgarantin träder in kontaktar myndigheten Riksgälden dig och ser till att du får din ersättning utbetald inom sju arbetsdagar. Ersättningen betalas ut genom en överföring till ett bankkonto eller så kan du få en utbetalningsavi.

Du kan också själv ansöka om ett tilläggsbelopp, upp till fem miljoner kronor, för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel om du har sålt en bostad.

Har du pengar utomlands?

Om du har pengar hos en utländsk bank är det bankens hemland som beslutar om insättningsgarantin och du får ersättning utifrån de regler som gäller i det landet. Kontrollera vad som gäller hos den myndighet eller organisation som har hand om insättningsgarantin i det land din utländska bank hör hemma.

Inom EU finns gemensamma regler som innebär att det maximala ersättningsbeloppet är 100 000 euro eller motsvarande belopp i annan valuta.

Vill du veta mer om insättningsgarantin?

Riksgäldens webbplats kan du läsa mer om insättningsgarantin och se vilka banker och konton som omfattas.