Förbered dig innan vi träffas

Här kan du läsa om vad du som kund bör uppmärksamma och tänka på innan du placerar i värdepapper - information som är bra att du läser igenom inför ditt kundmöte med oss.

Förbered dig innan vi träffas

När du kommer till ett kundmöte skiljer vi på allmän information och personlig rådgivning.

Allmän information

Allmän information är när vi informerar om våra produkter och tjänster utifrån deras generella för- och nackdelar, utan att väga in din specifika situation och dina förutsättningar. Hit räknas all information och alla uppgifter som vi tillhandahåller om värdepapper och marknadsförhållanden och som inte är personliga rekommendationer.

Personlig rådgivning

Personlig rådgivning är när vi ger dig råd och rekommendationer om att utföra en transaktion eller köp utifrån din personliga situation och dina förutsättningar. En personlig rådgivning kan till exempel handla om det är lämpligt för dig att placera i en viss typ av fond eller i strukturerade placeringar. Du har alltid rätt att få personlig rådgivning men för att kunna ge dig rätt rådgivning måste vi försäkra oss om att vi känner till din personliga situation och därför måste vi veta:

 • Din finansiella situation
  Först när vi har en bra överblick över din finansiella situation kan vi ge råd om sammansättningen i ditt sparande. Därför vill vi veta vilka tillgångar och skulder du har, tillgångar som exempelvis fast egendom och värdepapper samt skulder som bolån och studiemedel. Vi behöver även veta dina tillgängliga medel som är dina löpande intäkter minus dina löpande utgifter.

 • Syfte, tidshorisont och riskbenägenhet
  Syfte
  - fundera över vilket syfte du har med placeringen. Några av de vanligaste syftena med sparandet är buffertsparande, semestersparande, målsparande och sparande inför pensionen. Beroende på vilket syfte du har kan olika sparformer vara mer eller mindre lämpliga för dig och påverka vilka råd vi ger dig.
  Tänk igenom:
  • Vad är målet med mitt sparande?
  • Vad ska pengarna användas till?
  • När behöver jag pengarna?
  • Vilken risk är jag beredd att ta med pengarna jag placerar?
  • Hur mycket tid vill och kan jag lägga ned på att följa upp mitt sparande?
  • Tidshorisont är tiden från placeringen till dess du behöver pengarna.

  Tidshorisonten - den har stark koppling till syftet. Ett buffertsparande under kort tid bör exempelvis inte vara bundet någon längre tid och bör heller inte placeras i högriskplaceringar. Sparandet inför pensionen kan däremot placeras i bundna sparformer och eventuellt ha lite högre risk om tidshorisonten är längre.

  Riskbenägenhet - vilken risk du bör ta beror på både syftet, tidshorisonten och din personliga riskbenägenhet. Din riskbenägenhet är hur stor risk du är villig att ta för att uppnå en högre avkastning. Risk och avkastning följs normalt åt. Siktar du på hög avkastning ökar också risken att du kan förlora pengar.

 • Din kunskap och tidigare erfarenhet av värdepapper
  För att vi ska veta att du är medveten om risken med dina placeringar behöver vi veta hur länge och hur ofta du handlat med värdepapper och vilka typer av värdepapper du har kunskap och erfarenhet av. 

Aktiehandelstjänsten

För börsnoterade värdepapper som handlas via aktiehandelstjänsten och som där klassificeras som komplicerade instrument, exempelvis teckningsoptioner och strukturerade placeringar, måste vi dessutom försäkra oss om att du förstår produkten och riskerna med dem innan du handlar med dem för första gången.

Första gången som du ska handla med något komplicerat instrument kommer vi att göra en så kallad passandeprövning. Det innebär att du får svara på några frågor som handlar om din erfarenhet av sådan handel och att du förstår risken med placeringen. Det rör sig om några få frågor och du behöver bara svara på dem en gång. Utifrån frågorna görs en bedömning om en order i instrumentet passar dig eller om vi avråder dig. Sedan kan du själv välja om du vill fortsätta orderläggningen eller inte.

Har du några frågor om värdepapper ta med dem till kundmötet så diskuterar vi dem tillsammans.

Vårt ansvar vid rådgivning

Vi tar ansvar för att vi alltid ger dig de bästa råden och rekommendationerna utifrån din individuella situation. Vårt mål är att du ska bli nöjd och förstå vad rådet innebär och vilka konsekvenser det medför för dig. All rådgivning ska dessutom dokumenteras och du får också en kopia av den.

Ditt ansvar

Du bestämmer själv vilka värdepapper du ska köpa oavsett vilka råd och rekommendationer vi ger dig. Det är upp till dig att löpande följa kursutvecklingen för dina placeringar. Det är viktigt för dig att känna till att våra råd och rekommendationer bygger på förväntningar om framtiden, förväntningar som bygger på olika förutsättningar som kan ändras i samband med att förhållandena i omvärlden ändras.

Rådgivning ingår inte i vår aktiehandelstjänst på internet. Det innebär att vi inte kan ge dig råd eller rekommendationer när det gäller de börsnoterade värdepapper som du handlar via din aktiehandelsdepå. Du måste själv göra en bedömning över vilka värdepapper du vill placera i och sedan bevaka ditt innehav. Du tar själv ansvar för risken vid handel med värdepapper, se därför till att du har försett dig med den kunskap och information som du behöver för dina investeringsbeslut.