Vad har jag för kontonummer och clearingnummer?

När du ska föra över pengar behöver du veta mottagarens bankkontonummer. Det består av ett clearingnummer och ett kontonummer skrivna efter varandra.

Vad är ett clearingnummer?

Syftet med clearingnumret är att visa vilken bank som kontot tillhör. Banker använder olika nummer och serier, Svenska bankföreningen ansvarar för systemet och delar ut dessa till bankerna.

Clearingnummer till alla svenska banker

Hur hittar jag mitt clearingnummer?

Ditt clearingnummer är de fyra eller fem första siffrorna i ditt kontonummer. Beroende på vilken bank du har så kan ditt clearingnummer se ut på olika sätt – vissa banker har fyra siffror och vissa fem.

Länsförsäkringars clearingnummer är fyra siffror. Du kan se både clearingnummer och kontonummer i appen och på Mina sidor när du klickar på Konton. 

Om du har olika konton i samma bank så kan dessa ha olika clearingnummer.

Var hittar jag mitt kontonummer?

Om du har ett bankkonto hos Länsförsäkringar hittar du ditt kontonummer under Konton när du loggar in på Mina sidor eller i appen.

Vad är ett bankkontonummer?

Bankkontonummer består av clearing- och kontonummer och är oftast 11–15 siffror långa. De fyra första siffrorna i ditt bankkontonummer är ditt clearingnummer. 

Med hjälp av bankkontonummer kan man identifiera ägaren till ett bankkonto.

Överföringar av pengar mellan konton

När du ska föra över pengar mellan konton behöver du ha mottagarens hela bankkontonummer – alltså clearingnummer och kontonummer. Skriv mottagarens hela bankkontonummer utan extra tecken (streck, komma eller punkter).

Du behöver kontouppgifterna både om du ska föra över pengar till ett konto i Länsförsäkringar eller till en annan bank.

När du ska föra över pengar mellan dina egna konton i samma bank behöver du inte ange clearingnummer.

Kan jag lämna mitt bankkontonummer till vem som helst?

Nej, enligt polisen ska du aldrig lämna ut vare sig kortuppgifter, kontouppgifter eller koder till någon som du inte litar på. Det gäller både mejl, sms eller telefonsamtal.

Skydda dig mot bedrägerier