Skattskyldighet utanför Sverige

Sverige har ett avtal med andra länder som innebär att svenska banker och fondbolag är skyldiga att samla ihop information om konton där det finns skattskyldighet till ett annat land än Sverige.

FATCA och CRS

  • FATCA-avtalet, Foreign Account Tax Compliance Act, innebär att svenska Skatteverket och amerikanska IRS lämnar uppgifter om kunders kapitalinkomster och kapitaltillgångar mellan varandra. En gång per år fastställer vi därför vilka av våra kunder som kan vara skattskyldiga i USA och lämnar information om det till Skatteverket, som sedan lämnar uppgifterna vidare till IRS och tvärtom.
  • CRS, Common reporting standard, är en internationell standard som ska underlätta ett automatiskt informationsutbyte om kunders finansiella tillgångar och inkomster. Alla EU-medlemsländer är med i samarbetet och utbyter information en gång per år om kunder som är eller kan tänkas vara skattskyldiga utomlands.

När du blir kund hos oss

Vi behöver ställa frågor till dig om du har skattskyldighet i andra länder när du blir kund hos oss. Det kan också innebära att vi behöver be om intyg på förändringar som skett under de år du varit kund hos oss.

Vi rapporterar varje år

  • Varje år lämnar vi uppgifter till Skatteverket om konton som berörs av lagstiftningen, de i sin tur förmedlar informationen vidare till respektive land.
  • Om vi lämnar uppgifter om dig och dina konton får du alltid information om det från oss.
  • Om något förändrats och du inte längre är skattskyldig i ett annat land är du välkommen att kontakta oss och intyga det skriftligt, så avregistreras du från rapporteringen nästkommande år.

Du kan läsa mer på svenska bankföreningens hemsida.

Blankett

Intygande om skatterättslig hemvist