Försäkringar i ett dödsbo – så här gör du

Här går vi igenom hur du hanterar försäkringar i ett dödsbo. Du får reda på vilka intyg du ska beställa, hur du skickar dem till oss och hur du säger upp försäkringar.

Dödsboet tar över vissa försäkringar

Om den avlidna personen har personförsäkringar hos Länsförsäkringar så avslutas de automatiskt utan att dödsboet behöver kontakta oss.

Hem-, båt- och bilförsäkringar hos Länsförsäkringar övergår till dödsboet och du behöver kontakta oss för att säga upp dem. Fordonsförsäkringar löper på tills fordobet byter ägare, vilket i regel inte sker förrän efter bouppteckningen är klar.  

Även om en person avlider så finns ett försäkringsbehov för bostaden om det till exempel skulle ske ett inbrott eller en brand. Därför är det viktigt att dödsboet (den juridiska personen) har en försäkring.

Tänk på att inte säga upp en försäkring för tidigt eftersom det i vissa försäkringar ingår till exempel rättskydd som kan vara bra om det uppstår en tvist där dödsboet är inblandat.

En checklista på vad du behöver göra steg för steg

1. Ta fram viktiga dokument som du kommer att behöva

Du kan behöva flera dokument​ som visar att du har rätt att hantera försäkringarna åt dödsboet:

Dödsfallsintyg – innan bouppteckningen är klar

Om du innan bouppteckningen är klar vill veta vilka försäkringar den avlidna personen har hos oss, behöver du ett dödsfallsintyg med släktutredning. I intyget står bland annat datum för dödsfallet och namn på de efterlevande.

Beställ dödsfallsintyg hos Skatteverket

Kopia på bouppteckningen

När bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket behöver du en kopia på den för att kunna säga upp försäkringar. I bouppteckningen finns information om delägare i dödsboet.

Beställ kopia av bouppteckningen hos Skatteverket

Fullmakt om du ska företräda delägare i dödsboet

Då behöver du en fullmakt:

  • Om du är en av flera delägare i dödsboet.
  • Om du tar hand om dödsboet men inte är en av de efterlevande enligt släktutredning eller bouppteckning.

Fullmakten ska skrivas under av alla delägare till dödsboet och innebär att du företräder dem samt tar hand om försäkringarna. Skicka fullmakten till oss tillsammans med dödsfallsintyget eller kopian av bouppteckningen.

En mall för fullmakt finns på webbplatsen Efterlevandeguiden

2. Ta reda på vilka försäkringar som finns

För att kunna få information om vilka försäkringar den avlidna personen har hos oss behöver du skicka in ett dödsfallsintyg med släktutredning och i vissa fall en fullmakt om bouppteckningen inte klar.

Om bouppteckningen är klar, skickar du istället in en kopia av den.

3. Skicka dokumenten till oss

När du fått fram de dokument som behövs, skickar du dem till oss via Mina sidor eller med post.

Om du skickar in dokumenten digitalt:

  1. Skanna eller fotografera dokumenten, till exempel med mobilen.
  2. Skicka in dem som bilagor via Mina sidor här på webbplatsen genom att logga in på sidan. Skriv ”Dödsbo” och personnummer på den avlidna i ämnesraden.
  3. I meddelandet skriver du vad du vill göra med försäkringarna.

Om du skickar in dokumenten med post:

  • Skicka kopior av dokumenten, aldrig originalen.
  • Skriv vad du vill göra med försäkringarna.
  • Skicka kopiorna och brevet till oss.

4. Om den avlidna har en livförsäkring

Om den avlidna personen har en livförsäkring hos oss, kan du få reda på det av oss om du har skickat in dokumenten ovan. Vem som är förmånstagare kan du bara få reda på genom att läsa i försäkringsbrevet.

På våra livförsäkringar anges om det finns särskild förmånstagare, men inte vem. Om du skickar in en skadeanmälan på livförsäkringen så behöver du även ha med ett dödsfallsintyg.

5. Säg upp försäkringar som inte ska vara kvar

Kontakta oss när du vill säga upp försäkringarna och bouppteckningen är klar. 

Tänk på att inte säga upp en försäkring för tidigt eftersom det i vissa försäkringar ingår till exempel rättsskydd, som kan vara bra om det uppstår en tvist där dödsboet är inblandat.

På webbplatsen Efterlevandeguiden finns råd och checklistor för dig som har förlorat en närstående eller som hjälper någon att ta hand om ett dödsbo. Det är en oberoende tjänst framtagen av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. 

Till Efterlevandeguiden