Båtförsäkring

Se pris och köp båtförsäkring

Försäkra din båt. Här kan du enkelt räkna ut vad din båtförsäkring kostar och köpa den direkt. Du kan också kontakta oss så hjälper vi till att hitta en lösning som passar dig och dina behov.

 • Sveriges största båtförsäkringsbolag - vi försäkrar 3 av 10 båtar
 • Lokal och nära kontakt med ditt varv
 • Marknadens mest omfattande båtolycksfallsförsäkring ingår
Informationen gäller för Länsförsäkringar

Om båtförsäkring

Vår båtförsäkring finns i tre olika nivåer: MAX, BAS och Ansvarsförsäkring. I tabellen nedan får du en bra översikt över vad som ingår i respektive nivå.

Du måste försäkra din båt från och med samma dag du köper den. Den gamla ägarens försäkring gäller inte.

Tänk på att

Det finns undantag och aktsamhetskrav som du måste känna till och följa för att din försäkring ska gälla fullt ut. Följer du inte dem kan du få en lägre ersättning. Läs mer om aktsamhetskraven i villkoret.

Säkerhet ger rabatt

Om du har nautisk kompetens eller använder säkerhetsprodukter får du lägre pris på din försäkring!

 • Nautisk kompetens, lägst förarintyg – 10% rabatt

Skadeförebyggande åtgärder

 • Spårningsutrustning eller elektronisk startspärr – 10% rabatt
 • Inlåst utombordsmotor eller drev till inombordsmotor under perioden 1/10-31/3 – 10% rabatt
 • Båten fastlåst i hemmabryggan med kätting, hänglås och bygel i stöldskyddsklass tre – 10% rabatt
 • Micropunktsmärkt utombordsmotor – 5% rabatt

Rabatt för skadeförebyggande åtgärder och utrustning kan uppgå till högst 30% sammanlagt utöver rabatt för nautisk kompetens.

Välj båtförsäkring efter dina behov
Innehåll MAX BAS Ansvar
Ansvar
Om du blir skadeståndsskyldig för skada på annan person eller egendom. 
Ja Ja Ja
Sjöskada
Vid grundstötning, kollision, masthaveri eller om båten sjunker samt vid annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.
Ja Ja   
Uppläggnings- och transportskada
Om båten skadas när den befinner sig på land, vid sjösättning, upptagning och transport.
Ja  Ja  
Brandskada
Om båten skadas genom brand, blixtnedslag och explosion.
Ja Ja  
Stöld- och skadegörelse
Om båten utsätts för stöld, stöldförsök eller skadegörelse.
Ja Ja   
Rättsskydd
För advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.
Ja Ja   
Båtolycksfall
För personer som skadas vid olycksfall som uppkommit vid aktivitet med eller vid användande av den försäkrade fritidsbåten.
Ja Ja   
Maskinskada
Vid plötslig och oförutsedd skada på motor och maskinell utrustning som är högst tio år gamla.
Ja    
Allrisk
Vid plötslig och oförutsedd skada på båttillbehör som är högst tio år gamla. Gäller också för sanering av tank vid feltankning samt borttappade eller skadade nycklar.
Ja    
Assistans
Om du behöver bogsering eller transport av bränsle eller reservdelar. Den gäller också för skäliga kostnader för hemresa eller logi om båten blivit obrukbar.
Ja    
Avbrottsersättning
Om du råkar ut för en ersättningsbar skada som gör båten obrukbar under perioden 1 maj – 30 september kan du få avbrottsersättning med 250 kronor per dag i upp till 30 dagar.
Ja    

Räkna och köp båtförsäkring


Tilläggsförsäkringar

Vår båtförsäkring ger dig och din båt ett grundläggande skydd om olyckan skulle vara framme. Vill du utöka ditt skydd kan du teckna dessa tilläggsförsäkringar: 

Uthyrning

Hyr du ut eller lånar ut din båt mot ersättning, behöver du teckna en tilläggsförsäkring.

Utökat giltighetsområde

Ordinarie försäkring gäller i Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hav och vikar, Kielkanalen, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön öster om linjen Lindesnes – Helgoland – Cuxhaven.

Planerar du att gå utanför ordinarie giltighetsområde, kontakta oss i god tid innan för att få besked om vilka regler som då gäller.

Kontakta oss


Villkor & förköpsinformation

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.


Vanliga frågor och svar om båtförsäkring

 • Försäkringar

  Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie.

 • Försäkringar

  Vi reparerar din båt till det skick den var innan skadan. Skulle skadan vara så stor att kostnaden överstiger värdet på båten ersätter vi båtens marknadsvärde, högst försäkringsbeloppet.

 • Försäkringar

  Hemförsäkringen ersätter endast stöld av personlig lösegendom som du har med dig när du är ute och reser. Den gäller alltså inte för kvarlämnad egendom i båten när den ligger förtöjd i hemmahamnen.

 • Försäkringar

  Försäkringen gäller på samma sätt för vännen som för dig.

 • Försäkringar

  Vill du hyra ut måste du teckna tilläggsförsäkring som gäller med en extra självrisk på 3 000 konor. Notera att försäkringen inte gäller om hyrestagaren försvinner med båten eller orsakar skadegörelse.

 • Försäkringar

  Alla båtar bör ha en brandsläckare ombord. Båtar med över 20 hästkrafter eller utrustning för till exempel matlagning ska ha godkänd två-kilos handbrandsläckare ombord. Har man inte det kan ersättningen vid brandskada minskas.

 • Försäkringar

  Utrustning ska vara fast monterad eller inlåst. Stjäls instrument ur snabbfästen eller saker förvarade under kapell riskerar du att ersättningen minskas.

 • Försäkringar

  Om du råkar ut för en ersättningsbar skada och har Båtförsäkring MAX får du avbrottsersättning med 250 kronor per dag i upp till 30 dagar under perioden 1 maj – 30 september.

 • Försäkringar

  Det går att utöka giltighetsområdet. Kontakta oss i god tid så hjälper vi dig.

Till frågor och svar


Är du redan kund?

Logga in för att se dina försäkringar

När du loggar in på Mina sidor får du en överblick över dina aktuella försäkringar. Du kan också enkelt hantera din ekonomi med full tillgång till alla dina banktjänster.

Mer om att vara kund hos oss

Anmäl skada

Otur kan drabba vem som helst. Har du råkat ut för skada eller drabbats av inbrott kan du anmäla det direkt på sajten. 

Mer om skadeanmälan