Evidensbaserad vård och vårdgaranti

Evidensbaserad vård och vårdgaranti

Om någon blir sjuk ser vi till att ni snabbt får rätt hjälp. Vi har ett stort rikstäckande nätverk av privata vårdgivare, och ni kommer direkt till rätt specialist utan remiss.

Kvalitetssäkrad och trygg vård

Vetenskapliga studier har visat att det finns stora skillnader i praxis mellan regioner, sjukhus och vårdgivare. Upp till hälften av alla patienter får vård som inte följer de nationella riktlinjerna. Så är det inte i vår sjukvårdsförsäkring.

Du ska känna dig trygg med att du får den vård som i vetenskapliga studier visat sig vara mest effektiv när du använder din sjukvårdsförsäkring. Därför jobbar vi med oberoende medicinsk granskning vid större ingrepp, till exempel operationer. Den vård vi förmedlar granskas av oberoende specialistläkare enligt riktlinjer som utgår ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, så kallad evidensbaserad vård.

E-vård

I vår sjukvårdsförsäkring har du möjlighet att välja e-vård istället för vanligt läkarbesök. För att göra det enkelt för dig att snabbt få den hjälp du behöver erbjuder vi e-vård i samarbete med Min Doktor. Du får träffa en läkare online – via din mobil, surfplatta eller dator – på en tid och plats som passar dig.

Så här går det till:

 • Du ringer Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling på 0771-666 115. Om dina besvär lämpar sig för e-vård får du inloggningsuppgifter.
 • Du loggar in på Min Doktors hemsida med ditt BankId och beskriver dina problem genom att fylla i ett formulär.
 • En läkare ger dig återkoppling inom fyra timmar kl. 07:00-22:00.
 • Läkaren avgör om det behövs någon kompletterande information eller undersökning.
 • Du får diagnos och recept direkt i mobilen.

Läs mer om Min Doktor

Våra vårdgivare

Vi samarbetar med ett stort antal mottagningar runtom i landet. Nedan finner du ett urval av vårdgivare i Stockholm.

 • Capio Artro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm
 • Stockholm Spine Center, Stockholm, Upplands Väsby
 • Adolf Fredriks Fysiocenter, Stockholm
 • Capio Ortopediska Huset, Stockholm
 • Cityakuten, Stockholm
 • Ersta Sjukhus, Stockholm
 • Stockholm Arrhythmiacenter, Stockholm
 • Orthocenter, Stockholm
 • Handcenter, Stockholm
 • Ultragyn, Stockholm
 • Stockholm Venous Centre, Stockholm