Sjukvårdsförsäkring för företag

Friskare människor i friskare företag

Intresserad av sjukvårdsförsäkring?

Med vår sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare snabb specialistvård och tillgång till rehabilitering. Det skapar långsiktig trygghet för både medarbetare och företag.

Har du sjukvårdsförsäkring?

Har du sjukvårdsförsäkring och blir sjuk ringer du vår sjukvårdsförmedling för tidsbokning hos vårdgivare (vardagar 8-18). Vi har ett rikstäckande nätverk av privata vårdgivare – så ni kommer direkt till rätt specialist utan remiss.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om vår sjukvårdsförsäkring

Har du och dina medarbetare rätt skydd om någon blir sjuk?

Vår sjukvårdsförsäkring för företag ger er den hjälp ni behöver, direkt när ni behöver den. Blir du eller en anställd sjuk ringer ni vår sjukvårdsförmedling som ger råd och bokar in er hos rätt specialist om vård behövs. Vår vårdgaranti ser till att ni får kvalitetssäkrad vård inom sju arbetsdagar. Det skapar trygghet och minskar risken för lång sjukfrånvaro och dyra sjukskrivningar.

Försäkringen ger er även tillgång till förebyggande hälsotjänster som hjälper er att hålla er friska. Den stöttar också med medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering vid sjukskrivning.

Sjukvårdsförsäkringen bygger på tre pusselbitar för friskare människor och företag:

Valmöjligheter för din sjukvårdsförsäkring

Är ni tio anställda eller fler och har enbart behov av en särskild del i sjukvårdsförsäkringen? Då kan vi erbjuda Sjukvårdsförsäkring Bas eller Förebygg- och rehabförsäkring, beroende på hur ert behov ser ut. Ni kan dessutom kombinera försäkringarna. Ta gärna hjälp av vår snabbguide och kontakta oss för mer information!Snabbguide – valmöjligheter för din sjukvårdsförsäkring

Hur många anställda är ni?
Sjukvårdsförsäkring: passar företag med 1-9 anställda och ger en helhetslösning för hälsa och välmående

Med sjukvårdsförsäkringen erbjuder ni som arbetsgivare en helhetslösning för era anställdas hälsa – innan, under och efter sjukdomsfall. Försäkringen ger er tillgång till förebyggande hälsotjänster och ser till att ni får snabb tillgång till vård när det behövs. Den stöttar också med såväl medicinsk som arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Anmäl intresse

Är ni anslutna till en företagshälsovård?

Vad ingår i sjukvårdsförsäkringen?

Innehåll
Sjukvårdsförsäkring Sjukvårdsförsäkring
Sjukvårdsförsäkring Bas* Sjukvårdsförsäkring Bas*
Förebygg- och rehabförsäkring* Förebygg- och rehabförsäkring*

Välj mellan fysiskt besök eller behandling på distans.

Välj mellan fysiskt besök eller vård på distans.

Sjukvårdsrådgivning Rådgivning

Välj mellan fysiskt besök eller vård på distans.

Privat vård, operation och sjukhusvård Läkarvård

Välj mellan fysiskt besök eller vård på distans.

E-vård via Min Doktor E-vård

Välj mellan fysiskt besök eller vård på distans.

Det innebär att vi ersätter patientavgiften upp till högkostnadsskyddet.

Logoped och dietist Logoped, dietist

Det innebär att vi ersätter patientavgiften upp till högkostnadsskyddet.

Förnyad bedömning vid särskilt allvarliga sjukdomar och skador eller vid särskilt riskfylld operation.

Vi erbjuder hälsotjänster i samarbete med SOS International, som är fristående från Länsförsäkringar och arbetar under full sekretess. Du får tillgång till personligt samtalsstöd, chefsstöd och webbaserade hälsoprogram.

Med utredning, rehabiliteringsplan och åtgärder.

Ersätter halva kostnaden av behandlingen.

Vård efter operation - medicinsk rehabilitering Vård efter operation

Ersätter halva kostnaden av behandlingen.

Gäller även resor med egen bil som uppgår till minst 20 mil per resa tur och retur.

Som krävs för skadans läkning.

Hemservice efter operation Hemservice efter operation

Som krävs för skadans läkning.

VISSTE DU ATT...

Sjukvårdsförsäkringen alltid gäller utan att betala självrisk för sjukvårdsrådgivning, förebyggande hälsotjänster, besök inom offentligvården, arbetslivsinriktad rehabilitering samt läkarvård-, psykolog- och sjukgymnastikbehandling på distans.

*Sjukvårdsförsäkring Bas och Förebygg- och rehabförsäkring är för företag med minst 10 anställda.


Personlig rådgivning och vård på distans

Det ska vara enkelt att få en inledande bedömning och vårdplan av en läkare eller psykolog.

När du ringer vår sjukvårdsförmedling erbjuds du därför kostnadsfri sjukvårdsrådgivning i form av e-vård med en läkare på Min Doktor eller behandling med psykolog på telefon.

Behöver du behandling kan du välja att träffa läkare via fysiskt besök eller via vård på distans. Väljer du vård på distans betalar du aldrig självrisk. Försäkringen ger dig också rätt till kostnadsfria terapisamtal med psykolog på tider som passar dig. Telefontider får du genom att ringa vårt samtalsstöd på telefonnummer 0771-666 115.   


Tilläggspaket till sjukvårdsförsäkringen

Företag med minst tio anställda kan välja att köpa till vårt tilläggspaket till sjukvårdsförsäkringen. Då ingår även: 

  • Hälsokontroller
  • Vaccinationer 
  • Läkemedel upp till högkostnadsskyddet
  • Övernattning på sjukhus vid akut vård
  • Reseförsäkringens självrisk i samband med vård vid tillfällig utomlandsvistelse

Villkor och förköpsinformation

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.

 

Förköpsinformation och blanketter

Här har vi samlat all förköpsinformation, villkor, prislistor och ansökningsblanketter etc. som du har nytta av. 

Förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring

Enligt ett riksdagsbeslut den 16 maj kommer vår arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkring att delvis förmånsbeskattas från och med den 1 juli 2018.

Här kan du läsa mer om förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring.