Organisation och ledning

Organisation och ledning

Våra kunder är också våra ägare

Har du en sakförsäkring hos oss innebär det att du också är delägare i bolaget. Du och våra andra kunder är våra enda uppdragsgivare. Allt vad vi gör ska – direkt eller indirekt – innebära något bra för våra kunder.

Ditt ägarinflytande sker genom att du väljer de som ska representera dig, fullmäktige. En fullmäktige utses per 1500 kund. Fullmäktige väljs för olika distrikt, där varje kommun i länet är ett distrikt. Fullmäktigevalen sker på hösten vanligtvis i oktober eller november. Förslagen på fullmäktige tas fram av en valberedning.

Vill du ha kontakt med valberedningen, klicka här

Fullmäktige representerar dig på LF Sörmlands bolagsstämma där styrelsen för bolaget väljs.

Fullmäktige

Fullmäktige väljs för en mandatperiod på tre år. Varje år är det val i några av de nio valdistrikten: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa samt Vingåker. Det väljs en ordinarie fullmäktige per 1 500-antal kunder per distrikt. Fullmäktige kallas till vår bolagsstämma som äger rum på våren varje år. Där väljs bolagets styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Fullmäktigeledarmöter

Styrelse och företagsledning

Styrelse väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år.

Styrelsens ledamöter

Företagsledningen är tillsatt av styrelsen och driver bolagets verksamhet.

Företagsledningen

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

LF Sörmlands bolagsstämma för verksamhetsår 2022 ägde rum 4 maj. Till stämman kallades våra fullmäktigeledamöter och revisorer.

Årsredovisning och rapporter

Våra årsredovisningar och rapporter om solvens och finansiell ställning hittar du här.

Dokument

Ersättningspolicy

Bolagsinformation
LF Sörmland
Organisationsnummer: 519000-6519
Box 147
611 24 Nyköping
Säte: Sörmlands län, Nyköpings kommun