Valberedning

På Länsförsäkringar Södermanlands bolagsstämma väljs årligen en valberedning. Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter inför bolagsstämman samt att föreslå arvoden. Valberedningen ska även föreslå ordförande för själva stämman. Utöver arbetet med styrelsekandidater tar valberedningen även fram förslag på fullmäktige inför fullmäktigevalen.

Valberedningen består av följande personer:

 • Fredrik Wachtmeister
  Ordförande 
 • Maria Holmberg
  Ledamot
 • Catharina Matsdotter-Nilsson
  Ledamot 
 • Gunilla Persson
  Ledamot

 • Johan Wetterberg
  Ledamot

Vill du kontakta valberedningen, klicka här.