Fullmäktige

Eskilstuna
Mandattid till och med 2022

 • Amir Stephan Abdul-Ahad
 • Thomas Ackelid
 • Anna Kathrin Andersson
 • Jacek Basinski
 • Karin Erikson
 • Björn Gustavsson
 • Johan Huldt
 • Per Hultén
 • Annette Joó
 • Pia Karjalainen Thunström
 • Annelie Kronqvist
 • Magnus Lord
 • Catharina Matsdotter
 • Manhal Muwaffak Adeeb
 • Anders Olsson
 • Anette Rogers
 • Phuc Tran
 • Urban Wallin

Flen
Har mandat till och med år 2024

 • Leif Jansson
 • John Sundberg
 • Helene Stockow

Gnesta
Mandattid till och med 2023

 • Per Dellrud
 • Åke Petersson Sandklef
 • Charlotta Rosenquist
 • Fredrik Sederholm

Katrineholm
Har mandat till och med år 2024

 • Mattias Gustavsson
 • Torbjörn Gårdestig
 • Christer Nystrand
 • Ronja Parmskog
 • Ann-Sofie Plato
 • Oscar Samuelsson
 • Malin Wallin

Nyköping
Mandattid till och med 2023

 • Tor Bengtsson Af Sillén
 • Sofia Bergkvist
 • Regina Ericson
 • Christine Gilljam
 • Anders Grahn
 • Martina Hallström
 • Emma Hansson
 • Magdalena Jerlström
 • Lena Parmenstam
 • Pentti Pettersson
 • Jacob Sandgren
 • Peter Sörman
 • Johan Wachtmeister

Oxelösund
Mandattid till och med 2023

 • Tapio Helminen
 • Susanne Midell
 • Marie Timan
 • Karina Widén

Strängnäs
Mandattid till och med 2022

 • Johnny Hammarstedt
 • Maria Hammarstedt
 • Jeanette Holmgren
 • Fredric Paus
 • Jan Thor
 • Johan Wetterberg

Trosa
Mandattid till och med 2023

 • Kristina Andersson
 • Arne Karlsson
 • Gunilla Persson
 • Björn Rydberg

Vingåker
Har mandat till och med år 2024

 • Sofie Jouchims
 • Kent Rosenberg
 • Peter Sunvission