Förebygg skador och sänk din premie med upp till 20 %

Länsförsäkringar Skåne arbetar aktivt med att förebygga skador. Vi hjälper dig att öka tryggheten i ditt hem och på din båt – du sänker dina försäkringskostnader.

Skadeförebyggande åtgärder för boende som sänker premien

  • Inbrottslarm kopplat till godkänd larmcentral  =10 % rabatt (grundkravet är minst 2 st rörelsedetektorer)
  • Inbrottslarm kopplat till två telefoner = 5 % rabatt (grundkrav är minst 2 st rörelsedetektorer)
  • Säkerhetsdörr eller gallergrind = 10 % rabatt (Gäller endast lägenheter i flerfamiljshus)
  • Automatisk vattenfelsbrytare = 10 % rabatt (Gäller endast enfamiljsbostäder)


För att anmäla att du har larm måste ett larmintyg fyllas i. Gör det direkt på denna länk: 
Larmintyg

Du kan också ringa till oss för att anmäla dina åtgärder.
Här kan du läsa mer om skadeförebyggande insatser för hemmet.

Aktuell listan på godkända larmcentraler hittar du på stöldskyddsföreningens webb här.

 

Skydda din båt

Exempel på skadeförebyggande åtgärder:
Utbildning, nautisk kompetens = 10 % rabatt
Startspärr och/eller aktivt söksystem = 10 % rabatt

Här kan du läsa mer om skadeförebyggande båtåtgärder.
För mer information om rabatter för skadeförebyggande åtgärder, kontakta oss så berättar vi mer

Mer information

Anmäl att du har larm