Hur funkar kollektivavtalad tjänstepension?

Tjänstepension är den delen som betalas av arbetsgivaren. Tjänstepensionen bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund, och kallas då avtalspension.

Vilken tjänstepension har jag?

Är du anställd på ett företag med ett kollektivavtal har du med största sannolikhet avtalspension. Har du tjänstepension sätter din arbetsgivare av den del av din lön till tjänstepensionen, som i sin tur tillhandahålls av olika försäkringsbolag. Vilket kollektivavtal som gäller för dig beror på vilket område du arbetar inom.

Flytta din tjänstepension

Du kan flytta din tjänstepension inom de flesta kollektivavtalen. Om du vill flytta dina pengar loggar du in på den valcentral du tillhör och följer instruktionerna, eller så hör du av dig till oss så hjälper vi dig.

Flytta tjänstepension till oss

Hur väljer jag Länsförsäkringar för min tjänstepension?

Här kan du se i vilka avtalsområden du kan välja Länsförsäkringar för din tjänstepension. 

Privatanställd arbetare - SAF LO

Du som är privatanställd arbetare har en tjänstepension kallad SAF-LO. Du kan välja att flytta din tjänstepension till oss. Vi erbjuder dig en fondförsäkring där dina pensionspengar är trygga. Du får samtidigt möjlighet till bra avkastning.

Hur gör jag mitt val?

Du gör enkelt ditt val genom att logga in på Foras hemsida  och följ sedan anvisningarna. Alternativt kontaktar du Foras kundtjänst via deras hemsida.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension. Läs mer om efterlevandeskydd på Foras hemsida

Hur placeras mina pengar?

Om du väljer Länsförsäkringar placerar vi dina pengar automatiskt i Länsförsäkringar Pension SAF-LO som är vår entrélösning. Du kan läsa mer om vår entrelösning under fliken uppe till höger.
Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig genom SAF-LO.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos AMF utan återbetalningsskydd.

Privatanställd arbetare
Avgift  
Insättningsavgift* 0 kronor
Entrelösningens förvaltningsavgift** 0,12 – 0,20 % (lägre avgift ju närmare pension)
Fonder i det fria utbudet** 0,10 - 0,80 %
Fast avgift*** 65 kronor

Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter

* Procent på inbetalning

** Procent på förvaltat kapital per år. Förvaltningsavgiften är rabatterad i SAF-LO.

*** Per försäkring och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

65 år

55 år

Livsvarig

5 - 20 år

Mer information

Statligt anställd - PA 16

Du som är statligt anställd har en tjänstepension kallad PA16. Du kan välja att flytta din tjänstepension till oss. Vi erbjuder en enkel och trygg entréfond som blir tryggare ju närmare pensionen du är. Vi erbjuder också ett utbud av rabatterade fonder för den som vill skapa en individuell portfölj.

Hur gör jag mitt val?

Du gör enkelt ditt val genom att logga in med BankID på spv.se

Du kan fortsätta arbeta fram till angiven ålder i 32 § i LAS

Från och med den 1 januari 2023 följer pensionsåldern inom PA16 den angivna åldern i 32§ i LAS som just nu är 69 år och en månad. Mer information från oss om vad som gäller vid utbetalningen får du därför i samband med 69-årsdagen. Självklart kan du fortfarande välja att ta ut din pension både tidigare* och senare.

* Tidigaste uttagsålder om du tillhör Avdelning 1 (född 1988 och senare) är från 62 år. Om du tillhör Avdelning 2 (född före 1988) är tidigaste uttag möjligt från 61 års ålder.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.
Läs mer om efterlevandeskydd på spv.se 

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med PA16. Bytet är kostnadsfritt.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos Kåpan Pensioner utan återbetalningsskydd.

Statligt anställda
Avgift  
Insättningsavgift* 0 kronor
Förvaltningsavgift, instegsfonden** 0,40 %
Förvaltningsavgift, fonder i det fria utbudet** 0,20-0,70 %
Fast avgift*** 75 kronor
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Procent på inbetalning

** Procent på förvaltat kapital per år. Förvaltningsavgifterna är rabatterade i PA16.

*** Per försäkring och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

69 år och
en månad*

61 eller 62 år

Livsvarig

10 - 20 år

*Pensionsåldern i PA16 följer den angivna åldern i 32 § i LAS.

 

Försäkringstjänsteman - FTP

Du som är försäkringstjänsteman har en tjänstepension kallad FTP. Du kan välja Länsförsäkringar. Vi erbjuder dig en fondförsäkring där dina pensionspengar ska vara trygga. 

Hur gör jag mitt val?

Du gör enkelt ditt val genom att logga in med ditt BankID på valcentralen.se.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha efterlevandeskydd till din pension. I FTP-avtalet finns redan ett obligatoriskt familjeskydd, däremot kan du lägga till återbetalningsskydd och även teckna förstärkt familjeskydd. Läs mer om efterlevandeskydd på Valcentralens hemsida.

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är från en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med FTP. Bytet är kostnadsfritt.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos Alecta utan återbetalningsskydd.

Försäkringsanställda
Avgift  
Insättningsavgift* 0 kronor
Förvaltningsavgift** 0,40 %
Fast avgift*** 80 kronor
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Procent på inbetalning

** Procent på förvaltat kapital per år. Förvaltningsavgiften är rabatterad i FTP.

*** Per försäkring och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

65 år

55 år

Livsvarig

2-20 år för FTPK

5-20 år för FTP 1

 

Banktjänsteman - BTP

Du som är banktjänsteman har en tjänstepension kallad BTP. Tillhör du BTP2 kan du välja att placera din BTPK här hos oss på Länsförsäkringar.

Hur gör jag mitt val?

Du gör enkelt ditt val genom att logga in med ditt mobila BankID på valcentralen.se och följ sedan anvisningarna, eller kontakta valcentralens kundtjänst på telefon 0771-44 44 00

Vårt erbjudande

En fondförsäkring där dina pensionspengar ska vara trygga. Du får samtidigt möjlighet till bra avkastning.

  • Enkel och trygg entréfond som blir tryggare ju närmare pensionen du kommer.
  • Brett utbud av rabatterade fonder för den som vill skapa en individuell portfölj.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.
Läs mer om efterlevandeskydd på valcentralen.se

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med BTP. Bytet är kostnadsfritt.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos SPP utan återbetalningsskydd.

Priser för anställda i bankbranschen

Insättningsavgift*: 0kr

Förvaltningsavgift** 0,50%

Fast avgift*** 80kr

Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Procent på inbetalning.
** Procent på förvaltat kapital per år.
*** Per försäkring och år.

Observera att avgifterna gäller för senast tecknade avtal.
För avgifter gällande tidigare tecknade avtal kan andra avgifter förekomma, vänligen kontakta oss vid frågor.

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

65 år

55 år

5 år eller valbart livsvarig

5 - 20 år

Mer information

KAP-KL/AKAP-KR för dig inom kommun och region

Du som är, eller har varit anställd i kommun eller region har en tjänstepension kallad KAP-KL/AKAP-KR. Du kan flytta din tjänstepension till oss.

Hur gör jag mitt val?

Vill du välja oss som förvaltare behöver du logga in med ditt BankID på Valcentralen.se eller Pensionsvalet.se för att göra ditt val Hör med ditt fackförbund eller arbetsgivare om du är osäker på vilken valcentral som administrerar din tjänstepension.

Du kan fortsätta arbeta fram till angiven ålder i 32 § i LAS

Pensionsåldern inom KAP-KL/AKAP-KL följer den angivna åldern i 32§ i LAS som just nu är 69 år.

Det här innebär att din arbetsgivare betalar till din pension tills du uppnår denna ålder. Mer information från oss om vad som gäller vid utbetalningen får du i samband med 69-årsdagen. Självklart kan du fortfarande välja att ta ut din pension vid 65 år – eller vid annan ålder, som tidigast från 55 år. Kontakta oss så berättar vi mer.

Tidigaste utbetalningsålder är 60 år och tidsbegränsade utbetalningar får kortast vara 10 år.

Skydd för familjen

I tjänstepensionen finns också möjlighet att välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.

Läs mer om dina val på pensionsvalet.se och valcentralen.se.

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig i KAP-KL/AKAP-KR. Bytet är helt kostnadsfritt.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos KPA Pension med återbetalningsskydd.

Priser för anställda inom kommun eller region
Avgift  
Insättningsavgift* 0 kronor
Förvaltningsavgift** 0,30 %
Fast avgift*** 65 kronor
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Procent på inbetalning

** Procent på förvaltat kapital per år. Förvaltningsavgiften är rabatterad i KAP-KL/AKAP-KR.

*** Per försäkrad och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

69 år och
en månad

60 år

Livsvarig

10 - 20 år

 

Mer information

Privatanställd tjänsteman - ITP

Du kan inte starta nysparande hos Länsförsäkringar inom ITP. Det går inte heller att flytta ditt sparande från andra ITP-försäkringar hit, men du kan ha din ITP-försäkring hos oss sedan tidigare.

Sedan den 1 januari 2023 gäller 66 år som pensionsålder i ITP 1. För ITPK är pensionsåldern 65 år. Vi kontaktar dig när du närmar dig pensionsålder för att hur du vill göra med din pension. Förtida uttag är möjligt från 55 år.

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är från början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med ITP-försäkring. Bytet är helt kostnadsfritt.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.
Läs mer om efterlevandeskydd på collectum.se

Privatanställd tjänsteman
Avgift  
Insättningsavgift* 0 kronor
Förvaltningsavgift** 0,40 %
Fast avgift*** 0 kronor
Kapitalavgift                                        0,21%
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Procent på inbetalning

** Procent på förvaltat kapital per år

*** Per försäkring och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

65 år

66 år

55 år

55 år

Livsvarig

Livsvarig

2-20 år för ITPK

5-20 år för ITP 1

Mer information

Anställd i kommunalt företag - PA-KFS 09

Från och med den 1 januari 2023 omfattas anställda inom avtalsområdet PA-KFS 09 av avtalspension AKAP-KR istället. Om du har haft Länsförsäkringar Fondliv i PA-KFS 09 och vill ha det även fortsättningsvis inom AKAP-KR behöver du göra ett nytt val av pensionsförvaltare hos din valcentral, antingen www.valcentralen.se eller www.pensionsvalet.se, beroende på vilken kommun eller region du arbetar inom. Om du inte gör något nytt val placeras dina pengar i ickevalsalternativet (traditionell försäkring hos KPA Pension med återbetalningsskydd). Du kan läsa mer om din nya avtalspension under KAP-KL/AKAP-KR på denna sida.

Din arbetsgivare betalar in en procentsats av din lön till din tjänstepension, den delen bestämmer du själv över hur den ska placeras. För dig erbjuder vi en fondförsäkring där dina pensionspengar ska vara trygga. Du får samtidigt möjlighet till bra avkastning.

Hur funkar min tjänstepension?

Är du född innan 1954 tillhör du Gamla PA. Från och med 1 januari 2019 stängdes Gamla PA-KFS för nyteckning. Läs mer om Gamla PAK-FS på Pensionsvalets hemsida

  • Enkel och trygg entréfond som blir tryggare ju närmare pensionen du kommer.
  • Brett utbud av rabatterade fonder för den som vill skapa en individuell portfölj.

Hur gör jag mitt val?

Du gör ditt val via blankett som du får från Pensionsvalets hemsida. Även kapitalflytt görs via blankett.

Du kan också beställa blanketter genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på telefon 020-650 111.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension. I PA-KFS 09 finns en obligatorisk efterlevandepension, men du kan lägga till återbetalningsskydd. Läs mer om efterlevandeskydd via deras hemsida.

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är från början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med PA-KFS09. Bytet är helt kostnadsfritt.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos KPA Pension utan återbetalningsskydd.

Priser anställda i kommunalt bolag
Avgift  
Insättningsavgift* 0 kronor
Förvaltningsavgift** 0,39 %
Fast avgift*** 0 kronor
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Procent på inbetalning

** Procent på förvaltat kapital per år. Förvaltningsavgiften är rabatterad i PA-KFS 09.

*** Per försäkring och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

65 år

55 år

Livsvarig

5 - 20 år

Mer information

Scenarbetare - AIP

Från och med den 1 januari 2015 omfattas merparten anställda av ITP-planen i stället för AIP. I dagsläget kan du därför inte starta nysparande hos Länsförsäkringar inom AIP. Det går inte heller att flytta ditt sparande från andra AIP-försäkringar hit.

Du kan däremot ha din AIP-försäkring hos oss sedan tidigare.

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med AIP-försäkring. Bytet är helt kostnadsfritt.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.

Läs mer om efterlevandeskydd på pensionsvalet.se om det är AIP, för ITP läser du mer på collectum.se.

 

AIP pension – scenarbetare
Avgif  
Insättningsavgift* 0 kronor
Förvaltningsavgift** 0,50 %
Fast avgift*** 80 kronor
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Procent på inbetalning

** Procent på förvaltat kapital per år

*** Per försäkring och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

65 år

55 år

Livsvarig

5 - 20 år

Mer information

Collectum

Villkor (pdf)

LF Sparmålsfond

Valbara fonder

Du som har försäkring med traditionell förvaltning sedan tidigare

Om du har en försäkring med sparande i traditionell förvaltning sedan tidigare rekommenderar vi dig att titta på vårt erbjudande om att ändra villkor till Nya Trad. Där är förutsättningarna för högre återbäringsränta bättre vilket i sin tur ger en bättre tillväxt i din försäkring.

Mer om Nya Trad