Avtalspension - Kollektivavtalad tjänstepension

Är du anställd på en arbetsplats som har kollektivavtal innebär det att du får avtalspension, som tjänstepension kallas när den är kollektivavtalad. Vi går igenom vad du behöver ha koll på kring din avtalspension och vilka val du kan göra.

Restaurangpersonal som har avtalspension, foto.

Vad är avtalspension?

Avtalspension är ett annat ord för tjänstepension, som du får från jobbet hos arbetsgivare som har kollektivavtal. Har du avtalspension innebär det att din arbetsgivare sätter in en del av din lön som tjänstepension – pengar som du själv väljer var du vill placera

Vanligtvis betalar arbetsgivare minst 4,5 procent av din lön till avtalspension och för högre lönedelar är procentsatsen ofta högre, ibland 30 procent. Kollektivavtalen ser olika ut i olika branscher, så se till att få koll på vilket kollektivavtal du har och vilka val du kan göra för din avtalspension.

Vilket avtalsområde tillhör jag?

Vilket avtalsområde som gäller för dig beror på vilken bransch du arbetar i. Det finns 2 varianter av kollektivavtal:

  1. Arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivarorganisation med en central överenskommelse. Då har arbetsgivaren en skyldighet att betala kollektivavtalad tjänstepension, också kallat avtalspension, för sina anställda.
  2. Arbetsgivaren tecknar ett så kallat hängavtal direkt med ett fackförbund för att kunna erbjuda avtalspension till sina anställda.

Nedan kan du läsa inom vilka avtalsområden du kan välja Länsförsäkringar för din kollektivavtalade tjänstepension. Du kan också ta reda på vilket tjänstepensionsavtal du tillhör genom att logga in på minPension.se

Privatanställd arbetare - SAF LO

Du som är, eller har varit, privatanställd arbetare har en tjänstepension kallad SAF-LO. Du kan välja att flytta din tjänstepension till oss. Vi erbjuder dig en fondförsäkring där dina pensionspengar är trygga. Vår entrélösning Länsförsäkringar Pension SAF-LO trappar automatiskt ned din risk ju närmare pensionen du är. Du får samtidigt möjlighet till bra avkastning.

Hur gör jag mitt val?

Du gör enkelt ditt val genom att logga in på Foras hemsida  och följ sedan anvisningarna. Alternativt kontaktar du Foras kundtjänst via deras hemsida.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension. Läs mer om efterlevandeskydd på Foras hemsida

Hur placeras mina pengar?

Om du väljer Länsförsäkringar placerar vi dina pengar automatiskt i Länsförsäkringar Pension SAF-LO som är vår entrélösning, som du kan läsa mer om längre ned. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig genom SAF-LO.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos AMF utan återbetalningsskydd.

Privatanställd arbetare
Avgift  
Kapitalavgift 0 %
Entrelösningens förvaltningsavgift 0,12–0,20 % (lägre avgift ju närmare pension)
Fonder i det fria utbudet 0,10-0,80 %
Fast avgift* 65 kr

Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter

* Per försäkring och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

65 år

55 år

Livsvarig

5 - 20 år

Mer information

Statligt anställd - PA 16

Du som är, eller har varit, statligt anställd har en tjänstepension kallad PA16. Du kan välja att flytta din tjänstepension till oss. Vi erbjuder en enkel och trygg entréfond. Vi erbjuder också ett utbud av rabatterade fonder för den som vill skapa en individuell portfölj.

Hur gör jag mitt val?

Du gör enkelt ditt val genom att logga in med BankID på spv.se

Du kan fortsätta arbeta fram till angiven ålder i 32 § i LAS

Från och med den 1 januari 2023 följer pensionsåldern inom PA16 den angivna åldern i 32§ i LAS som just nu är 69 år och en månad. Mer information från oss om vad som gäller vid utbetalningen får du därför i samband med 69-årsdagen. Självklart kan du fortfarande välja att ta ut din pension både tidigare* och senare.

* Tidigaste uttagsålder om du tillhör Avdelning 1 (född 1988 och senare) är från 63 år. Om du tillhör Avdelning 2 (född före 1988) är tidigaste uttag möjligt från 61 års ålder.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.
Läs mer om efterlevandeskydd på spv.se 

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med PA16. Bytet är kostnadsfritt.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos Kåpan Pensioner utan återbetalningsskydd.

Statligt anställda
Avgift  
Kapitalavgift 0 %
Entrélösningens förvaltningsavgift 0,40 %
Fonder i det fria utbudet 0,20-0,70 %
Fast avgift* 75 kr
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Per försäkring och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

69 år och
en månad*

61 eller 63 år

Livsvarig

10 - 20 år

*Pensionsåldern i PA16 följer den angivna åldern i 32 § i LAS.

 

Försäkringstjänsteman - FTP

Du som är, eller har varit, försäkringstjänsteman har en tjänstepension kallad FTP. Du kan välja Länsförsäkringar. Vi erbjuder dig en fondförsäkring där dina pensionspengar ska vara trygga. 

Hur gör jag mitt val?

Du gör enkelt ditt val genom att logga in med ditt BankID på valcentralen.se.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha efterlevandeskydd till din pension. I FTP-avtalet finns redan ett obligatoriskt familjeskydd, däremot kan du lägga till återbetalningsskydd och även teckna förstärkt familjeskydd. Läs mer om efterlevandeskydd på Valcentralens hemsida.

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är från en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med FTP. Bytet är kostnadsfritt.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos Alecta utan återbetalningsskydd.

Försäkringsanställda
Avgift  
Kapitalavgift  0 %
Entrélösningens förvaltningsavgift 0,40 %
Fonder i det fria utbudet 0,20-0,70 %
Fast avgift* 80 kr
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Per försäkring och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

65 år

55 år

Livsvarig

2-20 år för FTPK

5-20 år för FTP 1

 

Banktjänsteman - BTP

Du som är, eller har varit, banktjänsteman har en tjänstepension kallad BTP. Tillhör du BTP2 kan du välja att placera din BTPK här hos oss på Länsförsäkringar.

Hur gör jag mitt val?

Du gör enkelt ditt val genom att logga in med ditt mobila BankID på valcentralen.se och följ sedan anvisningarna, eller kontakta valcentralens kundtjänst på telefon 0771-44 44 00

Vårt erbjudande

En fondförsäkring där dina pensionspengar ska vara trygga. Du får samtidigt möjlighet till bra avkastning.

  • Enkel och trygg entréfond som blir tryggare ju närmare pensionen du kommer.
  • Brett utbud av rabatterade fonder för den som vill skapa en individuell portfölj.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.
Läs mer om efterlevandeskydd på valcentralen.se

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med BTP. Bytet är kostnadsfritt.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos SPP utan återbetalningsskydd.

Bankanställda
 
Avgifter  
Kapitalavgift 0 %
Entrélösningens förvaltningsavgift 0,50 %
Fonder i det fria utbudet 0,20-2,23 %
Fast avgift* 80 kr

Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Per försäkring och år

Observera att avgifterna gäller för senast tecknade avtal.
För avgifter gällande tidigare tecknade avtal kan andra avgifter förekomma, vänligen kontakta oss vid frågor.

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

65 år

55 år

5 år eller valbart livsvarig

5 - 20 år

Mer information

KAP-KL/AKAP-KR för dig inom kommun och region

Du som är, eller har varit anställd i kommun, region och hos arbetsgivare som tillämpar KR-sektorns avtal har en tjänstepension som kallas KAP-KL/AKAP-KR. Du kan flytta din tjänstepension till oss.

Hur gör jag mitt val?

Vill du välja oss som förvaltare behöver du logga in med ditt BankID på Valcentralen.se eller Pensionsvalet.se för att göra ditt val. Hör med ditt fackförbund eller arbetsgivare om du är osäker på vilken valcentral som administrerar din tjänstepension.

Du kan fortsätta arbeta fram till angiven ålder i 32 § i LAS

Pensionsåldern inom KAP-KL/AKAP-KR följer den angivna åldern i 32§ i LAS som just nu är 69 år.

Det här innebär att din arbetsgivare betalar till din pension tills du uppnår denna ålder. Mer information från oss om vad som gäller vid utbetalningen får du i samband med 69-årsdagen. Självklart kan du fortfarande välja att ta ut din pension vid 65 år – eller vid annan ålder, som tidigast från 60 år och tidsbegränsade utbetalningar får kortast vara 10 år. Kontakta oss så berättar vi mer.

Skydd för familjen

I tjänstepensionen finns också möjlighet att välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.

Läs mer om dina val på pensionsvalet.se eller valcentralen.se.

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en av Länsförsäkringars Sparmålsfonder som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig i KAP-KL/AKAP-KR. Bytet är helt kostnadsfritt.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos KPA Pension med återbetalningsskydd.

Priser för anställda inom kommun eller region
Avgift  
Kapitalavgift 0 %
Entrélösningens förvaltningsavgift 0,30 %
Fonder i det fria utbudet 0,15-0,65 %
Fast avgift* 65 kronor
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Per försäkrad och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

69 år och
en månad

60 år

Livsvarig

10 - 20 år

 

Mer information

Privatanställd tjänsteman - ITP

Från den 1 oktober 2023 är Länsförsäkringar återigen ett av de valbara bolagen inom fondförsäkring i ITP.

Då kan du välja Länsförsäkringar som försäkringsgivare för dina ITP-premier och du kan även flytta tidigare intjänande i ITP till Länsförsäkringar. Redan i maj 2023 tar Länsförsäkringar bort de så kallade försäkringsavgifterna (fast årsavgift i kronor samt kapitalavgift i procent) i alla tidigare ITP-försäkringar.

Nedanstående information beskriver Länsförsäkringars erbjudande i ITP 2007.

Du kan inte starta nysparande hos Länsförsäkringar inom ITP. Det går inte heller att flytta ditt sparande från andra ITP-försäkringar hit, men du kan ha din ITP-försäkring hos oss sedan tidigare.

Sedan den 1 januari 2023 gäller 66 år som pensionsålder i ITP 1. För ITPK är pensionsåldern 65 år. Vi kontaktar dig när du närmar dig pensionsålder för att hur du vill göra med din pension. Förtida uttag är möjligt från 55 år.

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är från början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med ITP-försäkring. Bytet är helt kostnadsfritt.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.
Läs mer om efterlevandeskydd på collectum.se

Privatanställd tjänsteman
Avgift  
Kapitalavgift 0 %
Entrélösningens förvaltningsavgift 0,20 %
Fonder i det fria utbudet 0,16-1,02 %
Fast avgift* 0 kr
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.
* Per försäkrad och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

65 år

66 år

55 år

55 år

Livsvarig

Livsvarig

2-20 år för ITPK

5-20 år för ITP 1

Mer information

Valbara fonder ITP 2007

Valbara fonder ITP före 2007: Om du har en försäkring i aktuellt bestånd ser du det aktuella fondutbudet på Mina sidor.

LF Sparmålsfond

Läs mer om ITP på Collectum.se

Scenarbetare - AIP

Sedan 1 januari 2015 omfattas merparten anställda av ITP-planen i stället för AIP. Avtalsområdet har stängts av parterna och det går därför inte att flytta ditt sparande från andra AIP-försäkringar hit.

Du kan däremot ha din AIP-försäkring hos oss sedan tidigare.

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med AIP-försäkring. Bytet är helt kostnadsfritt.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.

Läs mer om efterlevandeskydd på pensionsvalet.se om det är AIP, för ITP läser du mer på collectum.se.

 

AIP pension – scenarbetare
Avgif  
Kapitalavgift 0 %
Entrélösningens förvaltningsavgift 0,50 %
Fonder i det fria utbudet 0,20-2,23 %
Fast avgift* 80 kr
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Per försäkring och år

Utbetalning av tjänstepensionen

Pensionsålder

Tidigaste uttagsålder

Uttagstid, förval

Tidsbegränsad utbetalning

65 år

55 år

Livsvarig

5 - 20 år

Mer information

Collectum

Villkor (pdf)

LF Sparmålsfond

Valbara fonder

Flytta din kollektivavtalade tjänstepension

Du kan flytta din tjänstepension inom de flesta kollektivavtalen. Om du vill flytta dina pengar loggar du in på den valcentral du tillhör och följer instruktionerna, eller så kan du kontakta oss.

Du som har försäkring med traditionell förvaltning sedan tidigare

Om du har en försäkring med sparande i traditionell förvaltning sedan tidigare rekommenderar vi dig att titta på vårt erbjudande om att ändra villkor till Nya Trad. Där är förutsättningarna för högre återbäringsränta bättre vilket i sin tur ger en bättre tillväxt i din försäkring.