Stor skillnad i avsättning till tjänstepension i olika branscher

I vissa branscher är det vanligare att mindre företag saknar avsättningar till tjänstepension än i andra. Den bransch som sticker ut mest är kulturbranschen där hela 63 procent av företagen saknar avsättning till tjänstepension. I alla branscher har andelen företag som saknar avsättningar ökat, utom restaurangbranschen där andelen företag utan tjänstepensionsavsättningar minskat under fem år.

Trifa Chireh pensionsspecialist Länsförsäkringar

I kultur- och nöjesbranschen har andelen som saknar avsättningar till tjänstepension ökat hela 13,5 procentenheter.

 – I kulturbranschen är det vanligt med tillfälliga uppdrag och många av företagarna kan driva enskild firma. Det kan till och med vara svårt att ta ut tillräcklig med lön varje månad från sitt företag för att få maximal avsättning till sin allmänna pension och sjukförsäkring. Sen är det inte heller säkert att de kompenserar med ett sparande speciellt avsett för pensionen, vilket i slutändan också påverkar livet som pensionär. Det blir lite pengar både nu och sen, säger Trifa Chireh.  

 

En företagare med en lön på 36 000 kronor per månad som 35-åring går miste om cirka 1,1 miljoner kronor om tjänstepension inte finns. För att kompensera för utebliven tjänstepension behövs ett sparande på 2 000 kronor varje månad. Den som tjänar 46 000 kronor per månad behöver sätta undan nästan 3 000 kronor.

 

Lönenivå

Sparande per månad för att kompensera för tjänstepension

36 000

2000

46 000

3000

 

Den bransch där störst andel företag sätter av till tjänstepension är verksamma inom tillverkning.


Du som företagare bör spara minst 4,5–6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande. Om du inte vet hur mycket du kommer att tjäna under året kan du vänta till december med att göra insättningen. Har du en varierande inkomst kan det vara mest fördelaktigt att betala olika mycket olika år. Inbetalningarna till din tjänstepension är avdragsgilla för dig som driver eget upp till 35 procent av inkomsten i din verksamhet. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 476 000 kronor (2021), säger Trifa Chireh.


Här är branscherna som är sämst och bäst på att sätta av till tjänstepension till tjänstepension:

 

 

Bransch

Saknar avsättningar 2018

Saknar avsättningar 2014

Skillnad 2018 och 2014

 

R

Kultur nöje och fritid

63

49,5

13,5

P

Utbildning

49,6

38

11,6

N

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

48,2

41,1

7,1

S

Annan serviceverksamhet

47,7

34,2

13,5

J

Information- och kommunikation

47,3

42,1

5,2

M

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

44,6

39,1

5,52

I

Hotell- och restaurang

44,4

45,8

-1,4

A

Jordbruk, skogsbruk och fiske

43,7

33

10,7

K

Finans- och försäkringsverksamhet

46,8

44,3

2,5

L

Fastighetsverksamhet

43,7

41,4

2,3

Q

Vård- och omsorg, sociala tjänster

41,9

31,2

10,7

H

Transport och magasinering

39,8

31,1

8,7

D

Försörjning av gas, värme och kyla

37,8

32,1

5,7

F

Byggverksamhet

34,6

28,9

5,7

G

Handel och reparation av motorfordon och motorcyklar

32,5

28,5

4

E

Vattenförsörjning, avlopp, avfall och sanering

31,1

24,0

7,1

B

Utvinning av mineral

28,1

21,3

6,8

C

Tillverkning

27

22,6

4,4

 

Rikssnitt samtliga branscher

41,4

34,6

6,8

Tabellen visar andelen företag, samtliga företagsformer, som saknar avsättningar till tjänstepension i deklarationerna för 2018 respektive 2014. Länsförsäkringar har med hjälp av konsultföretaget Arkwright bearbetat statistik inhämtad från databaserna FRIDA och inkomst- och taxeringsregistret från SCB.

 

 

Om statistiken och analysen

Länsförsäkringar har med hjälp av konsultföretaget Arkwright bearbetat statistik inhämtad från databaserna FRIDA och Inkomst- och taxeringsregistret från SCB. Statistiken visar hur stor andel av småföretagen med upp till 20 anställda som har satt av till tjänstepension för sig själv eller för sina anställda. För att komma med i statistiken sattes en gräns på minst 100 000 kronor i personalkostnader för aktiebolag och handelsbolag. För enskilda firmor krävdes att de hade 100 000 kronor i överskott av aktiv näringsverksamhet.  På grund av eftersläpning avseende uppgifter lämnade i deklarationer har vi jämfört åren 2014 med 2018.

 

Fakta: Tjänstepension

Tjänstepension eller avtalspension är en del av den framtida pensionen och kan uppgå till 20-50 procent av den totala pensionen. Företag med kollektivavtal sätter av till avtalspension enligt avtalet medan företag utan kollektivavtal behöver ordna med tjänstepension privat för sig själv/sina anställda. Även den som i sin anställning saknar tjänstepensionsavsättningar har rätt att göra avdrag för att själv spara till pension.

 

Länk till tidigare pressmeddelanden

4 av 10 mindre företag saknar avsättning till tjänstepension

Mindre företag i Stockholm sämst på tjänstepension

Allt fler företag missar den viktiga löneförmånen

 

För ytterligare information kontakta:

Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar, telefon +46 73 094 2852, trifa chireh@lansforsakringar.se

Presskontakt Länsförsäkringar, telefon: 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

 

Länk till Länsförsäkringars pressrum 

Länk till Länsförsäkringar på Twitter 

 

 

 

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden