Mindre företag i Stockholm sämst på tjänstepension

De mindre företagen i Stockholms och Skåne län är sämst i landet på att göra avsättningar till tjänstepension till sig själv och sina anställda. Värst är det i Stockholm där mer än hälften av företagen inte gör det följt av Skåne län på 45 procent. Det kan jämföras med Norrbotten där hela 28 procent av de mindre företagen saknar avsättningar. Det visar nya beräkningar nedbrutna på varje län och som Länsförsäkringar står bakom.

Trifa Chireh pensionsekonom Länsförsäkringar
Foto: Länsförsäkringar

I Stockholm startas fler bolag än som sätter av till tjänstepension vilket delvis förklarar den låga siffran. Och allt färre enskilda firmor gör avsättningar vilket också kan förklara den nedåtgående trenden. De som driver enskilda firmor kan spara till pensionen på annat sätt genom skattade pengar. Men att det är många företag som inte sätter av kan vara ett resultat av att företagen inte har råd, tid att sätta sig in det eller känner till att de behöver ordna med den ekonomiska tryggheten för företagaren själv, för sin familj och för medarbetarna, säger Trifa Chireh pensionsekonom på Länsförsäkringar och fortsätter.

– Faktum är att många tar sin pension för givet. Bland annat för att det är så abstrakt, långt bort och svårt att förstå. Men även att många tar pensionen för givet med en tro om att det löser sig av sig själv. Företagare som inte skaffar tjänstepensionslösning får mycket lägre pension än den genomsnittlige löntagaren vilket på sikt kan bli både ett samhällsproblem som en ekonomisk utmaning för de som inte haft tjänstepension under sitt arbetsliv, säger Trifa Chireh.

Mer än hälften av alla små företag som har personalkostnader finns i storstadslänen. Bara i Stockholm gör det här att drygt 54 000 företag saknar sparande i tjänstepension av totalt sett cirka 107 000 företag i storleksklassen upp till 20 anställda. I Skåne och Västra Götaland handlar det om cirka 20 000 företag per region i samma storleksklass av totalt 99 160 företag.  

Vi vet inte riktigt hur stort mörkertalet bland företagare som kommer att få en låg pension är. Vi ser ju också samtidigt att digitalisering och nätverksekonomi skapar en ny typ av arbetsmarknad med en blandning av frilansarbete, projektanställningar och konsultuppdrag. Fasta anställningar ersätts ofta av tillfälliga gig eller att många växlar mellan eget företagande och traditionella anställningar, vilket gör det ännu viktigare att man har koll på vad en avsaknad av tjänstepension faktiskt kan få för konsekvenser, säger Trifa Chireh.

Den underliggande statistiken baseras på inkomståret 2018 vilket innebär att eventuella pandemieffekter inte finns med.

 
För ytterligare information kontakta:

Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar, telefon: +46 73 094 2852, trifa chireh@lansforsakringar.se

Presskontakt Länsförsäkringar, telefon: 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

 

Företag med max 20 anställda som saknar pensionsavsättningar

Uppdelning på län


2021 Avser data från 2018
Stockholms län 51%
Skåne län 45%
Uppsala län 42%
Riksgenomsnitt 41%
Södermanlands län 39%
Västra Götalands län 38%
Hallands län 36%
Kalmar län 35%
Kronobergs län 35%
Östergötlands län 34%
Blekinge län 34%
Jämtlands län 34%
Gävleborgs län 34%
Gotlands län 34%
Västmanlands län 34%
Örebro län 33%
Värmlands län 32%
Västernorrlands län 32%
Dalarnas län 30%
Jönköpings län 30%
Västerbottens län 29%
Norrbottens län 28%

Om statistiken:

Länsförsäkringar har med hjälp av konsultföretaget Arkwright bearbetat statistik inhämtad från databaserna FRIDA och Inkomst- och taxeringsregistret från SCB. Statistiken visar hur stor andel av småföretagen med upp till 20 anställda som har satt av till tjänstepension för sig själv eller för sina anställda. För att komma med i statistiken sattes en gräns på minst 100 000 kronor i personalkostnader för aktiebolag och handelsbolag. För enskilda firmor krävdes att de hade 100 000 kronor i överskott av aktiv näringsverksamhet.  Datat redovisas med några års eftersläpning på grund av Skattemyndighetens hantering av deklarationer.

Fakta: Tjänstepension

Tjänstepension eller avtalspension är en del av den framtida pensionen och kan uppgå till så mycket som hälften av den totala pensionen. Ett företag kan få avdrag med 35 procent av den anställdes lön, dock max 10 prisbasbelopp för att göra avsättningar till tjänstepension. Företag med kollektivavtal sätter av till avtalspension enligt avtalet medan företag utan kollektivavtal behöver handla upp tjänstepension privat för sig själv/sina anställda. Även den som i sin anställning saknar tjänstepensionsavsättningar har rätt att göra avdrag för att själv spara till pension.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden