Länsförsäkringar Fondliv

Om Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Erbjuder pensionssparande inom tjänstepension

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Länsförsäkringar Fondlivs fondtorg består av 37 fonder med eget varumärke och cirka 78 externa fonder (31 december 2017).

Vår garantiförvaltning är ett komplement till fondtorget för kunder som vill ha en uttalad garanti om att minst få tillbaka sparat belopp. Länsförsäkringar Fondlivs produkter distribueras via länsförsäkringsbolagen och oberoende försäkringsförmedlare.


Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB (publ)
Organisationsnummer 516401-8219
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Styrelse & ledning

Styrelseledamöter

 • Sören Westin född 1953, ordförande, tf vd och koncernchef Länsförsäkringar AB. Invald 2018.
 • Fredrik Bergström född 1970, vd Länsförsäkringar Stockholm. Invald 2014.
 • Christian Bille född 1962, vd Länsförsäkringar Halland. Invald 2016.
 • Ulrica Hedman född 1974, vd Länsförsäkringar Uppsala. Invald 2016.
 • Jens Listerö född 1979, vd Länsförsäkringar Blekinge. Invald 2017. 
 • Hans Ljungkvist född 1958, finanschef Lantmännen. Invald 2012.
 • Anders Östryd född 1953, extern. Invald 2011.

Representanter för medarbetarna

 • Ulrika Taylor född 1969, representant för FTF - facket för försäkring och finans. Invald 2017.
 • Bitte Franzén Molander född 1961, representant för SACO. Invald 2016.

Företagsledning

 • Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv
 • Jim Rotsman, chef Produkt
 • Lotta Lewing, chef Försäljning
 • Mattias Nordin, chef Finans och control
 • Susanna Malmsten, chef Utveckling
 • Mats Påhlsson, chef Livservice
 • Markus Sjöström, chef Akuarieavdelningen