Länsförsäkringar Fondliv

Om Länsförsäkringar Fondliv

Erbjuder pensionssparande inom tjänstepension

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Länsförsäkringar Fondlivs fondtorg består av 38 fonder med eget varumärke och cirka 52 externa fonder (31 december 2018).

Vår garantiförvaltning är ett komplement till fondtorget för kunder som vill ha en uttalad garanti gällande inbetalda premier. Länsförsäkringar Fondlivs produkter distribueras via länsförsäkringsbolagen och oberoende försäkringsförmedlare.

För mer information

Finansiell information om Länsförsäkringar Fondliv

Finansiella rapporter

Hållbarhet inom Länsförsäkringar Fondliv

Lansforsakringsgruppen-organisation-555xvalfri.png

 
 

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB (publ)

Organisationsnummer 516401-8219
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Är du inte nöjd?

 1. Hör av dig till din handläggare
  Är du inte nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende. Det mesta kan klaras upp om vi pratas vid. Vet du inte vem du ska vända dig till? Hör av dig så hjälper vi dig tillrätta.
 2. Omprövning
  Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter eller inte är nöjd med beslutet kan du begära en ny prövning av ditt ärende tillsammans med handläggarens chef. Vänd dig till handläggaren för att få hjälp med detta.
 3. Begär prövning hos Centralt klagomålsansvarig
  Är du fortfarande inte nöjd med det beslut du fått kan du få ditt ärende slutligt prövat hos Centralt klagomålsansvarig.
  Anmälan till Centralt klagomålsansvarig gör du skriftligt och vi ser gärna att du också beskriver varför du tycker att beslutet ska ändras.

Välj hur du anmäler ett ärende till nämnden:

Mejla till klagomal.lffondliv@lansforsakringar.se eller,
skriv brev till:

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB

Klagomålsansvarig Annelie Casselvik

106 50 Stockholm

Prövningen är kostnadsfri för dig.

Styrelse och ledning

Styrelseledamöter

 • Mathias Collén, styrelseordförande, vd Länsförsäkringar AB. Invald 2023
 • Charlotte Barnekow född 1962, vd Länsförsäkringar Stockholm. Invald 2021
 • Anders Grånäs född 1966, vd Dalarnas försäkringsbolag. Invald 2022
 • Jens Listerö född 1979, vd Länsförsäkringar Blekinge. Invald 2017
 • Stefan Nyrinder född 1959, vd Länsförsäkringar Östgöta. Invald 2020
 • Ricard Robbstål född 1970, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Invald 2019
 • Helena Sjöholm född 1974, ordförande Länsförsäkringar Kalmar. Invald 2022
 • Mikael Sundquist född 1961, vd Länsförsäkringar Bergslagen. Invald 2020

Representanter för medarbetarna

 • Ulrika Taylor född 1969, representant för FTF - facket för försäkring och finans. Invald 2017
 • Bitte Franzén Molanderfödd 1961, representant för SACO. Invald 2016

Företagsledning

 • Mattias Nordin, tf vd Länsförsäkringar Fondliv
 • Ulf Hulthén, chef Transformation & IT
 • Mattias Nordin, chef Finans
 • Tony Pettersson, chef Affär
 • Sara Rindevall, chef Produkt & Kunderbjudande