Varför ska jag ha en sjukvårdsförsäkring?

Lång sjukfrånvaro kostar mycket för arbetsgivare. Både i termer av pengar, tid och ansträngningar för att täcka upp arbetet och för att få medarbetare tillbaka i tjänst.

Sjukvårdsförsäkringen är dessutom ett sätt att konkret visa att man bryr sig om sina medarbetares hälsa, vilket är en viktig del av att vara en bra arbetsgivare.

Som medarbetare kan man känna sig trygg med att sjukvårdsförsäkringen levererar rätt vård i rätt tid när man blir sjuk, ger stöd vid rehabilitering tillbaka efter långvarig sjukfrånvaro, och slutligen innehåller tjänster som förebygger sjukdom och ohälsa.

Hjälpte det här svaret dig? 9 av 25 har fått hjälp av svaret