Morningstars hållbarhetsbetyg

Morningstars hållbarhetsbetyg bygger på ett samarbete med företaget Sustainalytics som analyserar bolags hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. 

Sustainalytics analys täcker cirka 4500 bolag globalt. Vilka delar av hållbarhetsarbetet som är viktigast i analysen varierar beroende på inom vilken sektor bolagen är verksamma. Morningstars hållbarhetsbetyg sätts för samtliga aktiefonder som under de senaste tolv månaderna har rapporterat in minst en portfölj där mer än 67 procent av innehaven täcks av Sustainalytics rating. Betygen uppdateras månadsvis.

Betyg i två steg

Hållbarhetsbetyget sätts i två steg. Först beräknas ett hållbarhetsvärde mellan 1 och 100 för fonden. Hållbarhetsvärdet är ett absolut mått, vilket innebär att en fonds hållbarhetsvärde kan jämföras med alla andra fonder som har ett hållbarhetsvärde oavsett fondkategori.

I nästa steg beräknas fondens hållbarhetsbetyg, som illustreras i 1-5 glober. Då jämförs ett historiskt snitt för hållbarhetsvärdet under de senaste tolv månaderna för alla fonder inom samma globala fondkategori hos Morningstar och fonderna delas in i fem grupper. De 10 procent som har högst hållbarhetsvärde får det högsta hållbarhetsbetyget, det vill säga fem jordglobar.

Hållbarhetsbetyget är därmed relativt och visar hur bra hållbarhetsarbete bolagen i fonden har jämfört med andra fonder i samma kategori.

Fondernas betyg (1-5) och hållbarhetsvärde visas på Länsförsäkringars fondtorg för det rekommenderade och det utökade utbudet. En hållbarhetsintresserad sparare bör följa både fondens hållbarhetsvärde och fondens hållbarhetsbetyg.

Begränsningar med betyget

Det finns vissa begränsningar med Morningstars Hållbarhetsbetyg som det är bra att känna till. Betyget bygger enbart på Sustainalytics analys och tar inte hänsyn till att andra analysleverantörer kan göra en annan bedömning av ett bolags hållbarhetsarbete. Betyget tar inte heller hänsyn till det arbete med dialoger som fondbolag bedriver med syfte att påverka bolag att bli mer hållbara. Om fonden exkluderar vissa typer av bolag som till exempel kolbolag eller tobaksbolag är inte heller inkluderat i betygen.