Fullmakter

Med en fullmakt kan du fatta beslut eller göra ärenden åt någon annan. Här har vi samlat de fullmakter som efterfrågas oftast.

Vad är en fullmakt?

Med en fullmakt kan du som är fullmaktsgivare ge en annan person, som då blir fullmaktshavare, möjlighet att utföra bankärenden åt dig. En fullmakt kan användas för många olika saker men vanligast är en enkel fullmakt som är till för ett specifikt uppdrag eller handling.

När ni har skrivit under fullmakten kan du lämna in den på ett av våra kontor, så blir den giltig. 

Fullmakt för förälder/förmyndare

Med den här fullmakten kan en förmyndare öppna banktjänster åt ett barn, utan att den andre förmyndaren är på plats. 

Engångsfullmakt förmyndare

Fullmakt för Mobilt BankID barn

Med den här fullmakten kan du som barn skaffa ett Mobilt BankID. Då behöver du, tillsammans med dina förmyndare, ansöka genom att besöka ditt lokala kontor.

Fullmakt Mobilt BankID barn

Fullmakt för dödsbo

Den här fullmakten ger fullmaktshavaren möjlighet att utföra de vanligaste bankärendena för ett dödsbos räkning.

Fullmakt dödsbo

Generell fullmakt för privatperson

Med denna fullmakt ger du fullmaktshavaren åtkomst till dina konton eller möjligheten att hantera dina konton.

Generell fullmakt