Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar Östgöta

Vi finns nära dig!

Vi erbjuder en ekonomisk trygghet i vardagen. Genom att ge våra kunder rätt förutsättningar för att skydda sig mot ekonomiska förluster ger vi dem samtidigt möjlighet att ta tillvara på livets alla möjligheter.

Lokalt och nära hjälper vi dig med hela din vardagsekonomi och ditt boende. Med vår helhet inom försäkring, bank och fastighetsförmedling har vi unika möjligheter att göra det.

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete