Så påverkas dina bolån av räntehöjningar

Bolåneräntorna är på väg uppåt till följd av Riksbankens senaste höjning av styrräntan. Här ser du vad det innebär för din boränta och månadskostnad och får tips på hur du kan tänka för att planera din ekonomi när räntan stiger. Du får också en prognos över räntans fortsatta utveckling.

Så påverkas dina bolån av räntehöjningar

Inflationen ligger bakom räntehöjningen

Inflationen är fortsatt hög även om den förmodligen har passerat toppen. För att dämpa inflationen meddelade Riksbanken den 26 april 2023 att de höjer styrräntan med 0,50 procentenheter till 3,50 procent. Det kommer i sin tur innebära höjningar av bolåneräntorna och därmed påverka din månadskostnad. Det är den tredje stora höjningen av räntan på kort tid. ”Som bolånetagare bör man räkna med att hela höjningen slår igenom på räntorna”, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.  

Samtidigt har utsikterna för tillväxten i den svenska ekonomin försämrats. Även priserna på el, drivmedel och mat har stigit kraftigt.

Hur hög kommer räntan att bli?

Du som har en rörlig ränta, tremånadersränta, bör räkna med att den stiger med lika mycket som Riksbankens höjning – alltså med 0,50 procentenheter. I vår prognos räknar vi med att styrräntan kommer att höjas ytterligare under året, vilket gör att du som bolånetagare bör räkna med en rörlig bolåneränta på drygt 4,6 procent under 2023.

 – Vi befinner oss i en låg konjunktur, vi har mycket räntekänsliga hushåll och bostadspriserna fortsätter att falla. Detta innebär att Riksbanken måste vara försiktig med framtida räntehöjningar. Vår bedömning är att vi ligger nära räntetoppen och att framtida höjningar kommer att göras i små steg, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.

Ta del av vår prognos för bolåneräntor

Emma Persson, privatekonom, porträtt.

Jag vet inte om jag klarar en räntehöjning när allt blir dyrare, vad ska jag göra?

 – Banken räknar alltid på att du klarar av minst sex procents ränta när du tar ett bolån, så en sådan höjning ska du klara. Däremot kan det såklart kännas tufft när i princip alla utgifter stiger samtidigt. Gör en noggrann budget och fundera på vad du kan förändra i din vardagsekonomi. Det är också viktigt att fundera över vad du vill har råd med utöver att bo, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Hur förändras min månadskostnad?

I vår boendeprognos kan du se hur din månadskostnad förändras när boräntan höjs. Testa att lägga in olika räntor för att få en prognos. Du kan också lägga in din elkostnad för att se hur även den påverkar din totala ekonomi.

Gör en boendeprognos

Ska jag binda mina bolån?

Försök att avgöra om du tror att den rörliga räntan (tremånadersräntan) kommer att bli högre eller lägre än vad de bundna räntorna är just nu.

Räntor med längre bindningstider ligger idag högre än tremånadersräntor. Men om du är orolig över stigande räntor kanske det är värt att binda dem och betala en något högre ränta. Du behöver inte binda hela lånet utan kan dela upp det i olika delar och bindningstider. Tänk då på att du ofta måste betala så kallad ränteskillnadsersättning om du ska flytta och behöver lösa lånet i förtid.

Mer om bindningstider och hur du kan tänka

Annat blir också dyrare

Det är inte bara stigande räntor som drabbar hushållen just nu. Stigande priser på el, livsmedel och drivmedel gör att lönen ska räcka till mycket. Det är därför hög tid att försöka räkna lite framåt och fundera på vilka marginaler som finns i din ekonomi.

Tips för att spara el och pengar

I vår app du får hjälp med att sammanställa dina månatliga utgifter i olika kategorier. Det kan göra det lättare att se vad just ditt hushåll lägger mycket pengar på. Under hösten kan det vara värt att fundera på vad som är absolut nödvändiga utgifter och vad du kanske måste avstå under en period med högre utgifter.

Fler spartips

Måste jag amortera på bolånet?

Samma amorteringsregler som tidigare gäller. Du behöver amortera på ditt bolån om din belåningsgrad (bolånets storlek i förhållande till din bostads värde) är större än 50 procent eller om din skuldkvot (bolånens storlek i förhållande till din inkomst) överstiger 4,5. Finns det särskilda skäl, som att du blivit arbetslös, kan du ha möjlighet till amorteringsfritt under en begränsad period. Vi gör då en prövning från fall till fall.