Illustration som visar sjukvårdsförsäkring för företag
Illustration som visar sjukvårdsförsäkring för företag

Sjukvårdsförsäkring - företag

Vår sjukvårdsförsäkring ger er snabb tillgång till rätt vård, rehabilitering efter långvarig sjukskrivning samt hälsofrämjande tjänster för att förhindra sjukdom. För dig som inte haft vår sjukvårdsförsäkring tidigare erbjuder vi 20 procent rabatt det första året.

 • Sjukvårdsrådgivning alla dagar, dygnet runt
 • Snabb tillgång till kvalitetssäkrad vård
 • Rehabilitering efter skada, sjukdom eller utbrändhet

Boka vård

Boka vård

Har du sjukvårdsförsäkring och behöver vård? För att boka vård kontaktar du vårdförmedlingen digitalt eller via telefon. Så bokar du vård

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i sjukvårdsförsäkringen?

Innehåll
Sjukvårdsförsäkring Sjukvårdsförsäkring
Sjukvårdsförsäkring Bas Bas
Förebygg- och rehabförsäkring Förebygg & rehab

Konsultation och behandling sker antingen på distans eller i fysiskt möte.

Vi erbjuder hälsotjänster i samarbete med SOS International, som är fristående från Länsförsäkringar och arbetar under full sekretess. Du får tillgång till personligt samtalsstöd, chefsstöd och webbaserade hälsoprogram.

Välj mellan fysiskt besök eller vård på distans.

Hjälp med utredning, rehabiliteringsplan och åtgärder. Läs mer här

Vid beroendeproblematik erbjuds utredning, stöd och professionell behandling hos Nämdemansgården. Försäkringen täcker halva kostnaden av behandlingen. Om beroendeproblematik

Få medicinsk rådgivning digitalt, dygnet runt, och boka vård via chatt, vardagar 8–20. Få medicinsk rådgivning och boka vård via telefon, vardagar 8–18. Telefonnumret är 0771-66 61 15

Vård, operation och sjukhusvård i privat regi Läkarvård

Du får träffa en läkare, fysioterapeut eller psykolog online – via din mobil, surfplatta eller dator – på en tid och plats som passar dig. All e-vård sker utan självrisk.

Det innebär att vi ersätter patientavgiften upp till högkostnadsskyddet.

Logoped och dietist Logoped, dietist

Förnyad bedömning vid särskilt allvarliga sjukdomar och skador eller vid särskilt riskfylld operation.

Vård efter operation - medicinsk rehabilitering Vård efter operation

Gäller resor och logi som godkänts av oss i förväg. Det gäller även resor med egen bil som uppgår till minst 20 mil per resa tur och retur.

Som krävs för skadans läkning.

Hemservice efter operation Hemservice efter operation
VISSTE DU ATT...

Sjukvårdsförsäkringen alltid gäller utan att betala självrisk för sjukvårdsrådgivning, hälsofrämjande tjänster, besök inom offentligvården, arbetslivsinriktad rehabilitering samt läkarvård-, psykolog- och sjukgymnastikbehandling på distans.

Har du och dina medarbetare rätt skydd om någon blir sjuk?

Vill ni som företag vara framgångsrika behöver du attrahera den bästa arbetskraften och satsa på din personal. Här är sjukvårdsförsäkring en viktig del.

Sjukvårdsförsäkringens olika delar

Vi har marknadens mest kompletta sjukvårdsförsäkring. Den består av tre delar för att skapa långsiktig trygghet. Snabb tillgång till vård, effektiv rehabilitering och hälsofrämjande tjänster för att upprätthålla en sund livsstil. 

Tack vare att vi har ett rikstäckande nätverk av privata vårdgivare kan vi ha en egen vårdgaranti. Det innebär att du får träffa en specialistläkare inom max sju arbetsdagar och om så krävs operation inom 20 dagar. Vi erbjuder även videosamtal med psykolog 7-22 alla dagar i veckan. 

Om någon drabbas av långvarig sjukskrivning eller genomgår en operation så ingår medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering i sjukvårdsförsäkringen.

Läs mer om rehabilitering

Många sjukdomar och besvär går att förebygga. Våra hälsofrämjande tjänster stöttar er i att behålla hälsan. Du kan skapa en hälsoprofil, delta i KBT-baserade hälsoprogram och har tillgång till personligt samtalsstöd via telefon.

Läs mer om hälsofrämjande tjänster

Undvik höga kostnader för sjukfrånvaro

Att bli långvarigt sjuk är hemskt för den drabbade men kan även innebära nedsatt produktivitet, uteblivna intäkter och höga kostnader för dig som arbetsgivare. Med vår sjukvårdsförsäkring har ni snabb tillgång till vård och även operation inom 20 dagar om så krävs. Ni har tillgång till hälsofrämjande tjänster för att förebygga sjukfrånvaro och omfattande stöd för att rehabilitera medarbetare som varit sjukskrivna. En sjukvårdsförsäkring hos oss gynnar alltså både medarbetaren och företaget.

Så mycket kostar en sjukskrivning dig som företagare

I exemplet nedan jämför vi Anton och Anita. De har mycket gemensamt, båda är lika gamla och tjänar 25 000 kronor i månaden. Båda har varit stressade en tid och visar tecken på utmattningssyndrom.

Anton kostar sin arbetsgivare 6000 kronor*

 • Antons chef uppmärksammar problemet och ser till att Anton använder sin sjukvårdsförsäkring.
 • Anton ringer personligt samtalsstöd, deltar i anpassat kbt-program och får prata med psykolog.
 • Anton blir inte sjukskriven.

*Arbetsgivarens kostnad för Anton uppgår till kostnaden för en sjukvårdsförsäkring.

Anita kostar sin arbetsgivare 378 000 kronor*

 • Anita jobbar på och ignorerar signalerna. Hon drabbas efter en tid av utmattningssyndrom.
 • Anita blir sjukskriven i 12 månader.
 • Rehabilitering krävs och det är arbetsgivarens ansvar.

*Kostnaden för Anita bygger på en beräkning av sjukfrånvarokostnaden för ett år inklusive rehabiliteringskostnad. Ytterligare kostnader kan tillkomma för t.ex. rekrytering, försämrade affärsmöjligheter, påverkan av prestation hos kollegor o.s.v.

För en medarbetare med 25 000 i månadslön blir sjukfrånvarokostnaden:

Sjukfrånvaro Summa
Fyra dagar 8 500
En månad 38 500
Tre månader 89 000
Ett år

278 000

Exempelberäkning:

Antag timlön 160 kr/h (dvs årslön 300 000kr / 1 880h) vilket ger en faktisk lönekostnad per timme på 246 kr (dvs. 160 * 1,54). Personalkringkostnad per timme blir 123 kr (dvs. 246 * 0,5 då kringkostnaden ska baseras på faktisk lönekostnad). Samlad kostnad per timme blir då 369 kr. Obs! Dag 2-14 betalar arbetsgivaren 80% av den faktiska lönekostnaden.

Kostnad 4 dgr: (123*8h) + ((369 * 24h)-0,2*24*246)) = 8 659 kr avrundat till 8500 kr.

Dag 15-90 betalar arbetsgivaren 10% av den faktiska lönekostnaden (exkl. ev. extra avtal). Total blir det 89 000 för 3 mån. Därefter återstår personalkringkostnaden.

Sjukfrånvarokostnaden för ett år är beräknad till 278 000 kr. Observera att i kostnaden ingår inte kostnad för rehabilitering. Om den inkluderas hamnar kostnaden på cirka 378 000 kr för ett år.

Hjälp och stöd vid beroendeproblematik

Beroendeproblematik är aldrig en lätt situation att angripa. För dig som arbetsgivare finns det däremot flera vägar att gå för att få hjälp. Via sjukvårdsförsäkringen kan du få stöd i hur du ska bemöta den anställda, hjälp med utredning och slutligen behandling. Du kan läsa mer om hur vår sjukvårdsförsäkring kan hjälpa er i en redan tuff och känslig situation.
Företagstjänster i Hälsoportalen

Tilläggspaket

Företag med minst tio anställda kan välja att köpa ett tilläggspaket till försäkringen.

 • Hälsokontroller
 • Vaccinationer
 • Läkemedel upp till högkostnadsskyddet
 • Sjukhusvistelse i offentlig vård, upp till 1000 kronor per år
 • Reseförsäkringens självrisk i samband med vård vid tillfällig utomlandsvistelse

Medförsäkra din partner

Du som är sjukvårdsförsäkrad hos oss har möjlighet att ge din partner ett lika omfattande sjukvårdsskydd som du har. Fyll i intresseformuläret så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan medförsäkrad

Så går det till

 1. Ansök om sjukvårdsförsäkring för företag
  Fyll i formuläret här.

 2. Vi kontaktar dig
  Vi återkommer per telefon med mer information och pris.

 3. Godkänn
  Du godkänner och intygar att du är fullt arbetsför – klart!

Frågor och svar om sjukvårdsförsäkring