Beställ Grönt kort

Grönt kort skickas alltid till registrerad ägares hemadress
Grönt kort utfärdas längst för den tid som din försäkring är betald. Behöver du ett grönt kort för längre tid, kontakta oss.

Ditt Gröna kort är ett bevis för att du har en trafikförsäkring. Din bils trafikförsäkring måste vara betald innan du beställer ditt Gröna kort.

Beställ ditt Gröna kort i god tid, men allra senast senast fem arbetsdagar innan avresa. Information och tips om hur försäkringen gäller och vad du ska göra om det inträffar en skada, får du i vår broschyr Att bila utomlands. Om du beställer ett Grönt kort bifogas broschyren automatiskt.

Vi utfärdar Grönt kort för den tiden som du har planerat att vara bortrest, som längst för den tid din försäkring är betald. Du måste alltså se till att försäkringen är betald innan du påbörjar din resa.

Läs mer om grönt kort hos Trafikförsäkringsföreningen

Gäller min bilförsäkring utomlands?

Vår bilförsäkring gäller i alla EU- och EES-länder. Försäkringen gäller även i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet (listas i faktarutan ovan).

Utöver detta gäller din trafikförsäkring för personskador, oavsett vilket land i världen du befinner dig i. Försäkringen gäller om personskadan drabbat en svensk medborgare eller den som har sin hemvist i Sverige och som varit med om en trafikolycka i ett svenskregistrerat fordon.