Vanliga skador vid åska

I ett varmare klimat blir åskoväder vanligare. Att det kan orsaka brand och strömavbrott vet de flesta. Men de vanligaste skadorna vid blixtnedslag är skador på elektronik. Så skyddar du både hus och prylar.

Dramatisk bild på blixtnedslag över en skog.

Risker med blixtnedslag

Blixtnedslag i närheten kan ge skador på elkablar och elektronik som datorer och tv, men också på vitvaror som kyl och frys. När blixten slår ner i el och teleledningar leds farligt höga spänningar in i våra hus. 

Inne i huset kan spänningen slå över i el- och teleutrustning. Är det tillräckligt mycket energi i överspänningarna kan det leda till brand i elutrustning eller ledningar. Fiberkablar leder inte, så bredband påverkas inte av åskväder.

Installera överspänningsskydd

Du kan minska risken att råka ut för skador genom att be din elinstallatör att installera ett överspänningsskydd. Överspänningsskyddet hjälper framförallt till direkt när överspänningen uppstår så att elapparater inte slås ut. Mer om överspänningsskydd

Checklista: Skydda hus och elektronik mot åska

Så slipper du få din elektronik och ditt hus skadat vid åska, vi har delat upp råden i tre delar – förebyggande, under tiden åskan går och när blixten har slagit ner.

Förebyggande åtgärder

 • Finns höga träd runt huset? Träd kan träffas av åska och falla mot byggnaden.
 • Var står elskåpet? Är det placerat utanför huset bör åskskydd monteras inomhus, eftersom det kan ledas in överspänning via kabeln vid ett blixtnedslag.
 • Installera överspänningsskydd.
 • Byt ut gammal el.
 • Finns det elektronik i hemmet som är extra känslig? Extra känslig elektronik är exempelvis dator, tv och styrutrustning.
 • Kontrollera att brandvarnaren fungerar och att lämpligt brandskydd finns i huset.

Under tiden: När åskan går

 • Dra ut sladdarna till elektronisk utrustning.
 • Använd inte datorn med strömsladden i vid åskväder.
 • Undvik att vara nära elkontakter.
 • Tala inte i fast telefon. Det går bra att ringa men inte ladda mobilen.

Efter: Om blixten slagit ned

 • Kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats. Titta, lukta och lyssna. Har du minsta misstanke om brand, kontakta Räddningstjänsten.
 • Kontrollera att elanslutna apparater och maskiner fungerar. Om inte, kontakta reparatör för undersökning och reparatörsrapport.
 • Om du bytt eller återställt en säkring och den bryter igen, kontakta en behörig elinstallatör. Det kan finnas risk att brand uppstår.
 • Om fast monterad elutrustning har skadats, anlita en behörig elinstallatör för reparation och isoleringsmätning.
 • Fotografera synliga skador.

Så här gäller din försäkring vid åskoväder

Vår vanliga villa- eller fritidshusförsäkring gäller om dina saker skadas vid ett blixtnedslag.

Våra hemförsäkringar