Skydda huset mot skador vid åska

I ett varmare klimat blir åskoväder vanligare. Att det kan orsaka brand och strömavbrott vet de flesta. Men de vanligaste skadorna vid blixtnedslag är skador på elektronik. Så skyddar du både hus och prylar.

Inte säkert att stormarna blir fler

Det går inte att säga att klimatförändringarna innebär fler eller starkare stormar. Däremot kan stormarnas effekter påverkas av att klimatet förändras, till exempel genom att det är mindre tjäle i marken och skogen därför lättare skadas vid starka vindar.

Eftersom vi dessutom är så pass beroende av att infrastruktur och elektronik fungerar, kan skador på dessa innebära stora konsekvenser.

Checklista: Skydda huset mot stormskador

Det här kan du göra för att minska risken för stormskador på din tomt eller hus.

  • Om du har höga träd och eller träd som står nära byggnader – låt en expert besiktiga dem så att du veta att de klarar en storm.
  • Förankra lösa saker som utemöbler, grill, studsmatta, redskap och annat som kan blåsa iväg. Ställ in saker som kan gå sönder.
  • Parkera om möjligt bilen under tak eller garage.
  • Om du förvarar en båt på tomten – kontrollera att tält/presenning är väl förankrad och remmar spända.
  • Fäll in markiser om det är storm på gång.
  • Förankra eventuella fönsterluckor.
  • Se över ditt tak så inga takpannor eller plåtar är lösa.
  • Stäng tak/vindsluckor.
  • Om du har ett uterum eller växthus - kontrollera att taket är förankrat. Stäng dörrar och eventuella fönster. Är ditt växthus försäkrat?

Tips: Lyssna på SMHI:s väderprognoser för att ha koll när det är storm eller stark vind på väg in!

Förbered dig på regn, hagel och snö

Med storm följer ofta stora mängder regn, hagel eller snö. Stora regnmängder ger risk för översvämning. Om du inte har backventil på dina golvbrunnar, tryck ner filtar eller handdukar och lägg något tungt ovanpå så att vatten inte tränger in.

Om det snöar och blåser kraftigt kan så kallad snörök uppstå vilket kan leda till nästan obefintlig sikt, ge dig därför inte ut på vägen i samband med snö och blåst.  

Skydda huset mot översvämning.

Om det blir strömavbrott

Strömavbrott är vanliga när det stormar. När träd blåser ner över elledningar kan det dröja länge innan du får tillbaka strömmen i huset. Här får du tips om vad du behöver ha hemma ifall det blir strömavbrott.

Har du fått stormskador? Gör en skadeanmälan.

Hur gäller din försäkring vid stormskador?

Villa- eller fritidshusförsäkringen gäller för det mesta för skada på byggnad genom storm. 

Våra hemförsäkringar