Nu ska vi öka tryggheten vid länets grundskolor

Under våren 2021 kommer vi på Länsförsäkringar Jönköping ihop med NTF undersöka trafiksituationen vid länets grundskolor.

Nu ska vi öka tryggheten vid länets grundskolor
- Det är en omfattande mätning för att se hur det är ställt vid skolorna och om trafikanterna håller hastigheten, säger Daniel Kvarnström som är verksamhetschef vid NTF Jönköping.

Varje år kommer det in mängder med rapporter om att både barn och föräldrar känner sig otrygga när det kommer till trafiksituationen vid skolor. Nu ska vi ihop med NTF mäta hur trafiksituationen ser ut vid flera av länets skolor och undersöka hur stort problemet är.

– Vi gör detta för att vi sett att det är ett problem och att många helt enkelt känner sig otrygga just vid skolor, säger Jonas Ander som är skadeförebyggare hos oss på Länsförsäkringar Jönköping.

Skolorna har valts i samråd med kommunerna

I alla kommuner i Jönköpings län som Länsförsäkringar Jönköping är verksamma i har en skola valts ut där mätningen kommer genomföras.

Skolorna har valts i samråd med kommunerna och totalt är det vid elva skolor som mätningen kommer ske. I förra veckan var det dags för skolorna på Höglandet att ha utrustningen vid sig, och den här veckan är det dags för skolorna i Jönköping och i GGVV-området. 

– Det är en omfattande mätning för att se hur det är ställt vid skolorna och om trafikanterna håller hastigheten, säger Daniel Kvarnström som är verksamhetschef vid NTF Jönköping.

Resultatet av mätningen kommer sedan presenteras i samband med skolstarten i augusti.

– Först då kommer vi kunna se hur det ser ut och vad vi kan göra för att hjälpa kommunerna för att öka trafiksäkerheten vid de här skolorna. Även om det kanske visar sig att trafikanterna sköter sig vid skolorna så vill vi inte att någon ska känna sig otrygg, säger Jonas Ander.

Situationen är problematisk

Rektorn på skolan, Robert Hjälmeby, som jobbat där i ett år säger att situationen är problematisk.

– Detta har varit ett problem här ett längre tag och det finns föräldrar som uttrycker oro väldigt ofta, därför är detta ett projekt som vi ser fram emot, säger rektorn.

Vi på Länsförsäkringar kommer sedan ha en dialog med skolorna angående resultatet och se vad vi kan göra för att öka tryggheten vid respektive skola.

– Vi arbetar dagligen med att öka tryggheten i länet och detta är bara ett av många projekt vi har igång där vi försöker få ett tryggare samhälle, avslutar Jonas Ander.