Problem med skadedjur?

Du som har din villa eller ditt fritidshus försäkrat hos oss kan få hjälp med sanering av bostadsohyra och skadedjur. Skadedjur kan till exempel vara aktiva getingbon, levande myror, råttor och möss. Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få genom din försäkring. 

Får du problem med bostadsohyra och skadedjur och bor i en hyreslägenhet eller bostadsrätt kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få hjälp med saneringen.

Vad kan jag själv göra?

Det finns många bra åtgärder du kan testa göra själv innan du anmäler skadan. Här kan du läsa om olika skadedjur och få tips på hur du förebygger. 

Förebygg skadedjur

Hur gäller hemförsäkringen?

Om du har en försäkring hos oss för bostadshus eller fritidshus, så ingår skydd för sanering av bostadsohyra och skadedjur inom och i direkt anslutning till bostadshuset. Om du har en gårdsförsäkring täcker din försäkring sanering av skadedjur i bostadshuset men inte övriga byggnader på gården. Om du bor i en hyreslägenhet ska du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare om du får problem med skadedjur.

Skadedjur kan till exempel vara aktiva getingbon, levande myror, råttor och möss. Försäkringen täcker sanering av lösöre inom bostadshuset med undantag för kläder, textilier och matvaror. Kostnaden för sanering ska inrymmas i försäkringsbeloppet och inte överstiga egendomens värde.

Du betalar ingen självrisk vid sanering av skadedjur eller ohyra.

Vad täcker inte din försäkring?

Försäkringen täcker till exempel inte kostnader för byggtekniska åtgärder som håltagning i väggar och golv eller skador uppkomna i samband med att du har haft problem med skadedjur eller ohyra.

Gå gärna igenom villkoren för din boendeförsäkring och ditt försäkringsbrev. I villkoren under momentet L Skadedjur finns information om vad som gäller för just din försäkring.

Att tänka på!

ROT-avdraget kan normalt inte utnyttjas vid en försäkringsskada. Kontakta Skatteverket för mer information.

Om du drabbats av ohyra eller skadedjur

Om du upptäcker ohyra eller skadedjur i din bostad ska du kontakta saneringsföretaget Nomor och göra din skadeanmälan direkt till dem.

  • Gör en skadeanmälan på Nomors webbplats 
    Ha ditt försäkringsnummer i beredskap när du gör din anmälan. Du kan också ringa 0771-122 300.
  • Du kontaktas av en saneringstekniker för att boka tid för genomgång.
    Under genomgången beslutas vilka åtgärder som krävs för att komma tillrätta med skadedjursproblemet, till exempel sanering.

Om Nomor

Nomor AB är ett rikstäckande svenskt aktiebolag, verksam inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, miljö/hus och hem.

Bolaget är uppdelat i sju regioner där region norr består av Jämtlands-, Västernorrlands-, Västerbottens- och Norrbottens län. Nomor har lokalkontor i Östersund, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå och Boden.

På Nomors webbplats hittar du bra information om hur du kan förebygga skadedjur.

Andra skador i hemmet eller på dina saker