Information om Guldkund

Guldkund är bonussystemet som förbättrar din ekonomi. Låt oss ta hand om dina banktjänster och försäkringar så belönar vi dig genom vår samlingsrabatt. Ju mer du samlar hos oss, desto högre rabatt får du.

Med din boendeförsäkring som grund kan du bli Guldkund, Silverkund eller Bronskund. Som boendeförsäkring räknas hem-, villahemförsäkring samt lantbruksförsäkring med boendeförsäkring. Boendet ska vara försäkrat i Länsförsäkringar Halland.

Guldkund

Du behöver boendeförsäkring, aktivt lönekonto, ett bankkort samt eget regelbundet fond- eller pensionssparande (ej avtalspension). Med regelbundet sparande avses löpande insättningar om minst 500 kronor per månad eller ett långsiktigt sparande på minst 200 000 kronor*. Det ger dig 20 procent rabatt på hushållets privata försäkringar** och flera förmåner.

Förmåner Guldkund

  • 20% rabatt på hushållets privata försäkringar
  • Kreditkort utan årsavgift ***
  • Personlig trygghetsplan - årlig rådgivning inom privatekonomi, bostadssituation och försäkringsbehov
  • Självriskreducering för ditt boende - 1 000 kronor för max en skada per hushåll vartannat år. Självriskreduceringen gäller ersättningsbar skada som överstiger självrisken.

Silverkund

Du behöver boendeförsäkring och aktivt lönekonto med bankkort eller eget regelbundet fond- eller pensionssparande (ej avtalspension). Med regelbundet sparande avses löpande insättningar om minst 500 kronor per månad eller ett långsiktigt sparande på minst 200 000 kronor*.
Det ger 10 procent rabatt på hushållets privata försäkringar**.

Bronskund

Du behöver boendeförsäkring samt ytterligare en sakförsäkring. Det ger 5 procent rabatt på hushållets privata försäkringar**.

Övrigt

Rabatten dras direkt på varje försäkring vid förnyelse och nyteckning. Samlingsrabatten gäller för försäkringar som är registrerade på personnummer.

Med lönekonto avses ett aktivt lönekonto med regelbundna insättningar av lön, studiemedel, pension eller annan inkomst. Med rörelsekonto avses det konto där kassaflödet från verksamheten sker. Det ska även finnas ett bankkort som används regelbundet anslutet till kontot.

* Minst 500 kronor/månad i pension, fond, ISK eller kapitalförsäkring alt. ett sparkapital på minst 200 000 kronor i fasträntekonto, Hallandskonto, pension (ej avtalspension), fonder, ISK eller kapitalförsäkring.
** Gäller inte liv- och pensionsförsäkringar, grundpremien och skatten på trafikförsäkringen, korttids-, LRF- eller Agriaförsäkringar.
*** Efter sedvanlig kreditprövning, har du sedan tidigare betalkort betalar du ingen årsavgift för detta.