Valberedning

Valberedningens uppgift framgår av en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman. Mandattiden för ledamöterna i valberedningen är tre år, ordförande ett år.

Valberedningen ska varje år förbereda och till bolagstämman lägga fram förslag vid val av förtroendeposter, bland annat styrelseledamöter och revisor samt vilka ersättningar som bör utgå för dessa uppdrag. Löpande bedömer valberedningen huruvida styrelsen uppfyller de formella krav som ställs gällande kompetens och anseende. Detta sker bland annat genom den årliga lämplighetsbedömningen respektive styrelseutvärderingen.

I valberedningens uppgift ingår också att inför valet av fullmäktige lämna förslag till kandidater.

Karl Malmström, Göteborg

Valberedningens ordförande, 2023-2024
Ledamot, vald 2022-2025
vd Goodfellows Group AB

Susanna Lövung Sjöberg, Göteborg

Ledamot, vald 2021-2024
Senior Managementkonsult, Actea Consulting

Ylva Dahl, Ljungskile

Ledamot, vald 2021-2024
Senior Chefsrekryterare Solum Search AB, egenföretagare inom skog och mark

Louise Mattus Streiby, Öjersjö

Ledamot, vald 2023-2026
Stadsjurist för Borås Stad

Per-Henrik Hartmann, Göteborg

Ledamot, vald 2023-2026
vd Higab AB