Fullmäktige

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt försäkringsbolag och det innebär att varje försäkringstagare är delägare i bolaget. Som delägare har du möjlighet att ta plats i bolagets högsta beslutande organ – fullmäktige. Fullmäktige väljer vilka personer som ska sitta i styrelsen. Styrelsen utser i sin tur vd som leder arbetet inom verksamheten.  Med andra ord kan vi säga att du som ledamot är med och påverkar bolagets inriktning från toppen.

Ett kundägt bolag – du kan göra skillnad!

Länsförsäkringar skiljer sig från de flesta försäkringsbolag och banker genom att vi är kundägda. Vi startades för drygt 175 år sedan av invånare i vårt område som gick samman för att skapa ekonomisk trygghet för människor och verksamheter i regionen. Det är fortfarande vårt övergripande mål och därför är vi ett ömsesidigt bolag.

Att vara en del av fullmäktige är ett viktigt förtroendeuppdrag. Du är med och styr bolagets långsiktiga utveckling och deltar bland annat i beslut om hur vi hanterar eventuella överskott. Som representant i fullmäktige är du alltid en viktig ambassadör för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

En plats i fullmäktige är utvecklande och berikande. Du deltar i utbildningstillfällen och får många nya kontakter. Du får ersättning när du deltar vid bolagsstämma och utbildning, men i grunden är arbetet ideellt. Det förutsätter med andra ord att du verkligen gillar och tror på idén om ett bolag utan andra vinstintressen än de som gynnar kunderna.

Bohuslän

I valdistriktet ingår kommunerna Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn och Uddevalla. 

 Mandatperiod 2017-2019

 • Leif G Andersson - grafiker mejl
 • Benny Karlsson - företagare, styrelseuppdrag mejl
 • Marianne Siverhav - lantbrukare mejl 
 • Gun-Britt Svensson - företagare mejl 
 • Ida Aronsson Hammar - kanslichef Tanums kommun mejl
 • Måns Ingemarsson - lantbrukare mejl
 • Ylva Dahl - gymnasierektor, företagare inom skog, mark och jordbruk mejl

Mandatperiod 2018-2020

 • Peter Heie – företagare
 • Magnus Gregart - företagare mejl
 • Thore Gunnarsson – lantbrukare
 • Lena Lilja – fastighetsförvaltning, styrelseuppdrag Lilja & Co AB mejl
 • Carin Ramneskär – affärsutvecklare, finansieringsrådgivare

 Mandatperiod 2019-2021

 • Maria Andersson - legitimerad sjukgymnast mejl
 • Elisabeth Olsson - redovisningskonsult mejl
 • Marcus Hofvander - fastighetsförvaltare mejl

Göteborg

Mandatperiod 2017-2019

 • Bengt Andersson
 • Lars Berg - pensionär mejl
 • Malin Lilton - företagare
 • Malin Lundgren - vd Stora Holm Trafikövningsplats mejl
 • Anna Rogbrant - projektledare
 • Shahab Lazar – kundansvarig, fastighetsförvaltare mejl
 • Lars Swahn - journalist mejl
 • Toomas Tartu - företagare mejl
 • Sara Wallin - vd ALMI Företagspartner Väst mejl

Mandatperiod 2018-2020

 • Helén Eriksson-Elf - före detta stadsdirektör, mejl
 • Susanna Lövung Sjöberg - digital manager mejl
 • Josefin Locking – personalvetare 
 • Navid Hamidi – arbetsledare 
 • Jan Johansson – operatör
 • Birgitta Gunér – företagare, ridhuschef
 • Anders Sundin – teknisk direktör
 • Mayur Patel – butikschef
 • Marianne Lilja Wittbom – managementkonsult
 • Lars Johanson – ekonomichef
 • Ola Ekman – företagare, vd First To Know

Mandatperiod 2019-2021

 • Leila Alves Bonnier - arkitekt mejl
 • Lill Andreasson - företagare/konsult
 • Birgitta Granquist - auktoriserad revisor
 • Fredrik Högberg - hållbarhetssamordnare mejl
 • Anna-Lena Johansson - verksamhetsstrateg mejl
 • Peter Krantz - personalföreträdare
 • Ingrid Larsson - socionom
 • Kenneth Lexell - planeringsledare mejl
 • Jan Lindblom - affärsutvecklare
 • Karl Malmström vd, entreprenör mejl
 • Samir Mujanovic - högstadielärare mejl
 • Houda Zoubi - företagare

Kranskommuner

I kranskommuner ingår Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö.

Mandatperiod 2017-2019

 • Lizette Engström - lagerarbetare mejl
 • Gunilla Bökmark - internationell chef Göteborgs Stad mejl

 • Per-Anders Jimar - försäljning uthyrning, depåchef mejl
 • Pär Simonsson - redovisningskonsult

Mandatperiod 2018-2020

 • Ingrid Fredriksson – chefredaktör
 • Margareta Alexandersson - f d förvaltningschef mejl
 • Niclas Tonsjö - ekonomichef mejl
 • Niclas Yngvesson – kock, krögare
 • Henrik Rogenfelt – revisor
 • Thomas Alm – utvecklingschef

Mandatperiod 2019-2021

 • Monica Crusner - advokat mejl
 • Elisabeth Lindén - kvalitets- och miljöchef mejl
 • Kasper Jönsson - senior financial accountant mejl