Fullmäktige

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt försäkringsbolag vilket innebär att varje försäkringstagare är delägare i bolaget. Som delägare har du möjlighet att ta plats i bolagets högsta beslutande organ – fullmäktige.

Kvinna i trädgård

Ett kundägt bolag – du kan göra skillnad

Länsförsäkringar skiljer sig från de flesta försäkringsbolag och banker genom att vara kundägda. Vi startades för drygt 175 år sedan av invånare i vårt område som gick samman för att skapa ekonomisk trygghet för människor och verksamheter i regionen. Det är fortfarande vårt övergripande mål och därför är vi ett ömsesidigt bolag.

Att vara en del av fullmäktige är ett viktigt förtroendeuppdrag. Du är med och styr bolagets långsiktiga utveckling och deltar bland annat i beslut om hur vi hanterar eventuella överskott. Som representant i fullmäktige är du en viktig ambassadör för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

En plats i fullmäktige är utvecklande och berikande. Du deltar i utbildningstillfällen och får många nya kontakter. Du får ersättning när du deltar vid bolagsstämma och utbildning, men i grunden är arbetet ideellt. Det förutsätter med andra ord att du gillar och tror på idén om ett bolag utan andra vinstintressen än de som gynnar kunderna.

Så fungerar fullmäktige

Fullmäktigevalet 2023

Viktiga datum vid årets fullmäktigeval.

 • Den 15 september öppnar nomineringen till fullmäktige och pågår till och med 30 september
 • Från slutet av september till oktober kontaktas nominerade kandidater
 • Val till fullmäktige inleds den 15 november och pågår till och med 30 november
 • Under december presenteras valresultatet

Nominera dig själv eller en annan försäkringstagare

Valberedningen

Valberedningens uppgift framgår av en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman. Mandattiden för ledamöterna i valberedningen är tre år, ordförande ett år.

Här hittar du information om valberedningen

Fullmäktigeledamöter

Nedan listas nuvarande fullmäktigeledamöter utifrån respektive valdistrikt.

I valdistriktet ingår kommunerna Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn och Uddevalla.

Mandatperiod 2021-2023

 • Thore Gunnarsson - Lantbrukare
 • Peter Heie - Företagare
 • Lena Lilja - Vd
 • Maria Andersson - Legitimerad Sjukgymnast
 • Eva-Lott Swahnberg - Pensionerad Ekonom

Mandatperiod 2022-2024

 • Elisabeth Olsson – Redovisningskonsult
 • Kent Passbo – före detta poliskommissarie

Mandatperiod 2023-2025

 • Ylva Dahl - Vd och chefsrekryterare
 • Owe Lislerud - Före detta vd
 • Camilla Ardéhn - Projektledare IT mail
 • Andra Gheorghiu - Överläkare psykiatri mail
 • Philip Nordqvist - Ambulanssjukvårdare, egenföretagare mail
 • Mikael Holm - Ishockeydomare mail

Mandatperiod 2021-2023

 • Fredrik Berg - Ombudsman
 • Ola Ekman - Tillväxtmanager
 • Helén Eriksson Elf - Pensionerad Stadsdirektör
 • Lars Johanson - Ekonomichef
 • Josefin Locking - Personalvetare
 • Susanna Lövung Sjöberg - E-handelsansvarig
 • Mayur Patel - Försäljningschef
 • Claes Roxbergh - Pensionerad Fysiker
 • Yvonne Rundkvist - Civilekonom
 • Marcus Sorling - Kontorschef
 • Marie Tjäder - Marknadschef

Mandatperiod 2022-2024

 • Fredrik Högberg - hållbarhetssamordnare
 • Anna-Lena Johansson - verksamhetsstrateg mail
 • Carlos Rebelo Da Silva - personalföreträdare
 • Ingrid Larsson – Före detta vice stadsdirektör
 • Jan Lidblom - affärsutvecklare mail
 • Karl Malmström vd, entreprenör
 • Emma Lovric – Student
 • Thomas Olsson – Tf räddningschef/operativ chef
 • Christina Rogestam – Före detta generaldirektör
 • Line Klaamas – Yrkeslärare
 • Victoria Ingeborn – Ekonom
 • Per-Henrik Hartmann - Vd

Mandatperiod 2023-2025

 • Vania Khairallah - Civilingenjör Klimatrisker och klimatanpassning
 • Malin Lundgren - Vd
 • Lars Berg - Pensionerad kriminalpolischef
 • Toomas Tartu - Egenföretagare
 • Malin Lilton - Vd
 • Carina Dahlberg - Pensionär, styrelsearbete mail
 • Filip Lindblom - Ingenjörsstudent mail
 • Olle Mikkelsen - Egenföretagare mail

I kranskommuner ingår Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö.

Mandatperiod 2021-2023

 • Kasper Jönsson - redovisningschef mail
 • Ewa Lavett - Biolog
 • Louise Mattus Streiby - Stadsjurist
 • Per Skoglund - Egenföretagare
 • Robert Strandberg - Platschef och arbetsledare
 • Carina Franzén - Arbetssökande

Mandatperiod 2022-2024

 • Monica Crusner – advokat
 • Katia Petkova – Gymnasielärare
 • Emil Rylén – Affärsutvecklare/projektledare

Mandatperiod 2023-2025

 • Pontus Ottosson - Head of Investments
 • Emma Jalnefjord - Hållbarhetsingenjör mail
 • Jill Jingbrant - Förbundsdirektör mail
 • Cathrin Jonasson - Specialistsjuksköterska inom företag mail
 • Sofia Strandlund - Projekteringsledare
 • Gabriella Berglund - HR Generalist mail