Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads årsredovisning

Års- och hållbarhetsredovisning 2018

På denna sida publicerar vi våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisningen 

Här läser du års- och hållbarhetsredovisningen digitalt

Rapport om solvens och finansiell ställning 2019

Årsredovisningar från tidigare år

Marknadstäckning, %
  2018 2017
Villa/villahem 63,2 63,2
Företag 46,5 48,1
Företagsmotor 45,4 45,6
Privatmotor 55,0 55,2
Samtliga försäkringspliktiga fordon 53,9 54,1

 

Om Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Vi finns nära dig!

Vem vet ditt bästa, om inte de som står dig närmast? Vi som jobbar på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Kanske är det därför som Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder, enligt undersökningarna.

Läs mer om Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete