Fullmäktige – vår högsta ledning

Vi är ett kundägt bolag och som sakförsäkringstagare hos oss är du delägare, och som delägare har du möjlighet att ta plats i vårt företags högsta beslutande organ – Fullmäktige. Det är Fullmäktige som väljer vilka personer som ska sitta i styrelsen. Och eftersom styrelsen utser vd, och vd sedan leder arbetet i de olika verksamheterna, så kan man säga att du som ledamot är med och påverkar företagets inriktning från toppen.

I vårt företag är det kunderna som har makten

Vi skiljer oss från många andra försäkringsbolag och banker genom att vi är ett kundägt företag. Vi startades för drygt 165 år sedan av invånare i vårt län som gick samman för att skapa ekonomisk trygghet för människor och verksamheter i regionen. Det är fortfarande vårt övergripande mål och därför är vi ett "ömsesidigt" bolag.

Det innebär att var och en som har en sakförsäkring hos oss är med och äger försäkringsbolaget, som i sin tur är ägare i bankrörelsen och övriga verksamheter. Som försäkringstagare hos oss är du alltså delägare, och som delägare har du möjlighet att ta plats i vårt företags högsta beslutande organ – Fullmäktige.

Det är Fullmäktige som väljer vilka personer som ska sitta i styrelsen, och eftersom styrelsen utser vd, och vd sedan leder arbetet i de olika verksamheterna, kan man säga att du som ledamot är med och påverkar företagets inriktning från toppen.

Ledamot i Fullmäktige är med och styr den långsiktliga utvecklingen för vårt bolag och deltar bland annat i beslut och som representant i Fullmäktige är du naturligtvis alltid en viktig ambassadör för Länsförsäkringar Gävleborg.

Val till fullmäktige sker genom den geografiska indelning vi har i kommuner, och hålls val varje år för en tredjedel av fullmäktiges ledamöter. Valen hålls under fjärde kvartalet och mandatperioden är normalt tre år.

Läs mer om fullmäktigevalet här