Fullmäktiges uppdrag

Vad innebär det att representera Länsförsäkringar Gävleborgs kunder i fullmäktige och vad önskar vi av dig?

Fullmäktiges uppdrag
Icons/70px/Quotation-mark-70
Du är någon som bryr sig och har intresse för utvecklingen i ditt närområde.
  • Du är engagerad och vill sätta av tid till vår bolagsstämma samt några fullmäktigeträffar varje år. Innehållet på träffarna varierar: information om aktuella frågor eller workshops som kan handla om utmaningar och möjligheter för bolaget, idag eller i framtiden. Vi tror att delaktighet skapar engagemang.
  • Vi ser dig som en viktig ambassadör för Länsförsäkringar, som representerar oss ute i vårt län. Det handlar om att vara engagerad och sprida kännedom om vårt kundägda bolag och det samhällsansvar vi tar. En enkel och viktig sak är att berätta om vår samhällsfond. Vill du veta mer om vilka vi är och hur vi tänker? Läs mer här.
  • På den årliga bolagsstämman beslutar fullmäktige om bolagets styrelse, ordförande och valberedning, om bolagets vinst eller förlust, samt beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet. Ibland kan även övergripande riktlinjer för bolagets verksamhet beslutas.

En mandatperiod i fullmäktige är normalt tre år. Under den tiden förväntas att du har tid och engagemang för de träffar och frågor som är aktuella och du tar del av den information du får.

Träffarna varierar mellan digitala och fysiska möten, dagtid eller kvällstid. Det kan vara både större och mindre lokala träffar med övriga kundrepresentanter i ditt närområde. Du får självklart ersättning när du deltar i fullmäktigeträffar eller om du någon gång representerar bolaget i samband med en aktivitet eller ett event.