Fullmäktigeval

Har du någon gång tänkt att du skulle vilja vara med och bestämma hur det går till i bank- och försäkringsbranschen? Det är möjligt, för i vårt företag är det kunderna som har makten. En unik möjlighet för dig att vara med och påverka din egen, länets och Länsförsäkringar Gävleborgs framtid.

Rösta på den du har förtroende för!

Under november månad har du som kund hos oss möjlighet att rösta fram de som du känner förtroende för och som du vill ska representera dig i vår högsta ledning – fullmäktige?

Rösta här!

Val varje år

Varje år genomförs ett val för en tredjedel av platserna där kunder, av kunder, väljs in som representanter i bolaget. Det ska i länets 10 kommuner finnas minst en fullmäktigeledamot för varje påbörjat 4000-tal kunder. Nuvarande ledamöter finner du här.

Valet genomförs i tre steg

  1. Du nominerar dina kandidater under september månad
  2. Du röstar på dina representanter under november månad
  3. I december presenteras den nya fullmäktigesammansättningen på vår webbplats.

Se vilka som sitter i Nomineringskommittén