Fullmäktigeval

Har du någon gång tänkt att du skulle vilja vara med och bestämma hur det går till i bank- och försäkringsbranschen? Det är möjligt, för i vårt företag är det kunderna som har makten. En unik möjlighet för dig att vara med och påverka din egen, länets och Länsförsäkringar Gävleborgs framtid.

Val varje år

Varje år genomförs ett val för en tredjedel av platserna där kunder, av kunder, väljs in som representanter i bolaget. Det ska i länets 10 kommuner finnas minst en fullmäktigeledamot för varje påbörjat 4000-tal kunder. Nuvarande ledamot finner du här.

Nominering

Du kan nominera dig själv eller bli nominerad av en annan kund i Länsförsäkringar Gävleborg. När nomineringstiden är slut är det nomineringskommittén som tar fram förslag på fullmäktiges sammansättning, vilket är underlaget för omröstningen i fullmäktigevalet, tillsammans med övriga nominerade.

Nu är det snart dags för 2019 års fullmäktigeval!

En unik möjlighet för dig som är kund att vara med och påverka din egen, länets och Länsförsäkringar Gävleborgs framtid. Nu kan du nominera den du känner förtroende för och vill ska representera dig i vår högsta ledning – fullmäktige?

Gå till vår webbplats för valet