Fullmäktigeval

Har du någon gång tänkt att du skulle vilja vara med och bestämma hur det går till i bank- och försäkringsbranschen? Det är möjligt, för i vårt företag är det kunderna som har makten. En unik möjlighet för dig att vara med och påverka din egen, länets och Länsförsäkringar Gävleborgs framtid.

Så här fungerar ett kundägt bolag

Val varje år

Varje år genomförs ett val för en tredjedel av platserna där kunder, av kunder, väljs in som representanter i bolaget. Det ska i länets 10 kommuner finnas minst en fullmäktigeledamot för varje påbörjat 4000-tal kunder. Nuvarande ledamöter finner du här.

Valet genomförs i tre steg

  1. September: Våra kunder får möjlighet att nominerar kandidater. Nomineringskommittén tar sedan fram ett grundförslag bland de nominerade.
  2. November: Nu kan våra kunder rösta, antingen på nomineringskommitténs grundförslag, eller på någon annan bland övrigt nominerade.
  3. December: Nu presenteras den nya fullmäktigesammansättningen.

Vem får nominera och vem kan bli nominerad?

Alla våra sakförsäkringskunder har rätt att nominera andra kunder, eller sig själv, till fullmäktige. En kund kan enbart bli nominerad i den kommun som man är bosatt - sin hemkommun.

I vår broschyr "Nu kan du ta plats i vår högsta ledning" kan du läsa mer om vad som gäller kring nominering.

Vem får rösta?

Fysisk person, bosatt i Gävleborgs län, som äger minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Gävleborg och fyllt 18 år senast 31 oktober det aktuella valåret får rösta i fullmäktigevalet för sin hemkommun.