Vill du sitta i vår högsta ledning?

Har du någon gång tänkt att du skulle vilja vara med och bestämma hur det går till i bank- och försäkringsbranschen? Det är möjligt, för i vårt företag är det kunderna som har makten. En unik möjlighet för dig att vara med och påverka din egen, länets och Länsförsäkringar Gävleborgs framtid.

Tiden för att nominera har passerat

Sista dag att nominera kandidater till fullmäktige var den 14 oktober. Vi tackar alla som skickat in sina bidrag till oss. Det som sker nu är att vi ska sammanställa listan över de nominerade, samt de som Nomineringskommittén föreslår. Detta kommer att presenteras här på vår webbplats.

I vårt företag är det kunderna som har makten

Vi skiljer oss från många andra försäkringsbolag och banker genom att vi är ett kundägt företag. Vi startades för drygt 165 år sedan av invånare i vårt län som gick samman för att skapa ekonomisk trygghet för människor och verksamheter i regionen. Det är fortfarande vårt övergripande mål och därför är vi ett "ömsesidigt" bolag.

Det innebär att var och en som har en sakförsäkring hos oss är med och äger försäkringsbolaget, som i sin tur är ägare i bankrörelsen och övriga verksamheter. Som försäkringstagare hos oss är du alltså delägare, och som delägare har du möjlighet att ta plats i vårt företags högsta beslutande organ – Fullmäktige.

Det är Fullmäktige som väljer vilka personer som ska sitta i styrelsen, och eftersom styrelsen utser vd, och vd sedan leder arbetet i de olika verksamheterna, kan man säga att du som ledamot är med och påverkar företagets inriktning från toppen.

Ledamot i Fullmäktige är med och styr den långsiktliga utvecklingen för vårt bolag och deltar bland annat i beslut. Som representant i Fullmäktige är du naturligtvis alltid en viktig ambassadör för Länsförsäkringar Gävleborg.

Vilka sitter i nomineringskommittén

Så här fungerar ett kundägt bolag