Vår styrelse

Styrelsen för Länsförsäkringar Gävleborg ansvarar enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) för organisation och förvaltning och ska handlägga och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse samt av övergripande natur rörande verksamheten.

Styrelsemedlemmar

Profilbild för Pernilla Lundin

Pernilla Lundin

Vice ordförande

Gävle

Gävle

Profilbild för Björn Eklund

Björn Eklund

Styrelseledamot

Bollnäs

Bollnäs

Profilbild för Pär Fack

Pär Fack

Styrelseledamot

Järvsö

Järvsö

Profilbild för Lars Lennmalm

Lars Lennmalm

Styrelseledamot

Gävle

Gävle

Profilbild för Parisa Maleki Nordin

Parisa Maleki Nordin

Styrelseledamot

Järvsö

Järvsö

Profilbild för Pia Ohlson

Pia Ohlson

Styrelseledamot

Freluga

Freluga

Profilbild för Daniel Alfredsson

Daniel Alfredsson

Arbetstagarrepresentant
Sandviken
Profilbild för Emma Nyström

Emma Nyström

Arbetstagarrepresentant
Gävle