Vår styrelse

Styrelsen för Länsförsäkringar Gävleborg ansvarar enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) för organisation och förvaltning och ska handlägga och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse samt av övergripande natur rörande verksamheten.

Styrelsemedlemmar

Profilbild för Mats Åstrand

Mats Åstrand

Ordförande

Lingbo

Lingbo

Profilbild för Pernilla Lundin

Pernilla Lundin

Styrelseledamot

Gävle

Gävle

Profilbild för Pia Ohlson

Pia Ohlson

Styrelseledamot

Freluga

Freluga

Profilbild för Ulrika Spåls

Ulrika Spåls

Styrelseledamot

Gävle

Gävle

Profilbild för Åke Axelson

Åke Axelson

Styrelseledamot

Gävle

Gävle

Profilbild för Lars Lennmalm

Lars Lennmalm

Styrelseledamot

Gävle

Gävle

Profilbild för Jonas Olsson

Jonas Olsson

Vice ordförande

Gävle

Gävle

Profilbild för Daniel Alfredsson

Daniel Alfredsson

Arbetstagarrepresentant
Sandviken
Profilbild för Emma Nyström

Emma Nyström

Arbetstagarrepresentant
Sandviken