Vår styrelse

Styrelsen för Länsförsäkringar Gävleborg ansvarar enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) för organisation och förvaltning och ska handlägga och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse samt av övergripande natur rörande verksamheten.

Läs mer i dokumentet Arbetsordning för styrelsen (pdf).