Vad kostar sjukfrånvaro?

När en anställd blir sjuk och behöver vara borta från jobbet en längre period  påverkar det både hälsan och ekonomin. Här kan du läsa mer om sjukfrånvaro och hur en sjukvårdsförsäkring kan förebygga och underlätta vägen tillbaka från en sjukskrivning. 

För dig som arbetsgivare är personalen din viktigaste tillgång och det är av högsta vikt att se till att alla mår bra och trivs på jobbet. En eventuell sjukskrivning påverkar inte bara den drabbade, det kan även få ekonomiska konsekvenser för dig som arbetsgivare. En längre tids sjukfrånvaro innebär både ökade lönekostnader eftersom du betalar sjuklön de första 14 dagarna och kanske även behöver hitta en ersättare som kan ta över arbetet med kort varsel.

Sjukfrånvaron för en medarbetare med en månadslön på 25 000 kronor kostar arbetsgivaren: 

Sjukfrånvaro Summa
Fyra dagar 8 500 kr
En månad 38 500 kr
Tre månader 89 000 kr
Ett år 278 000 kr

* med sjuklöneansvaret blir bördan stor de två första veckorna, men längre sjukfrånvaro innebär även omställnings- och personalomsättningskostnader. 

Kostnad för sjukfrånvaro bygger i våra beräkningar på följande faktorberäkning:

Faktisk lönekostnad (bruttolön 1.0, lagstadgade arbetsgivaravgifter och kollektivavtalad försäkring 0.42, semester 0.12. Summa 1,54).

Personalkringkostnad (OH-kostnader, dator, mobil, arbetsplats etc. Summa 0,5).

Personalkringkostnaden har arbetsgivaren alla sjukfrånvarodagar. Första sjukdagen är det enbart den kostnaden som belastar arbetsgivaren, vilket är förklaringen till att sjukfrånvarokostnaden blir något lägre första veckan.

Exempelberäkning:

Antag timlön 160 kr/h (dvs årslön 300 000kr / 1 880h) vilket ger en faktisk lönekostnad per timme på 246 kr (dvs. 160 * 1,54). Personalkringkostnad per timme blir 123 kr (dvs. 246 * 0,5 då kringkostnaden ska baseras på faktisk lönekostnad). Samlad kostnad per timme blir då 369 kr. Obs! Dag 2-14 betalar arbetsgivaren 80% av den faktiska lönekostnaden.

Kostnad 4 dgr: (123*8h) + ((369 * 24h)-0,2*24*246)) = 8 659 kr avrundat till 8500 kr.

Dag 15-90 betalar arbetsgivaren 10% av den faktiska lönekostnaden (exkl. ev. extra avtal). Total blir det 89 000 för 3 mån. Därefter återstår personalkringkostnaden.

Sjukfrånvarokostnaden för ett år är beräknad till 278 000 kr. Observera att i kostnaden ingår inte kostnad för rehabilitering. Om den inkluderas hamnar kostnaden på cirka 378 000 kr för ett år.

Att agera i ett tidigt skede minskar risken för längre sjukfrånvaro och gynnar både dig och dina medarbetare. Regelbundna avstämningar och en öppen dialog om arbetssituationen kan vara bra sätt att fånga upp tecken på ohälsa.

Med vår sjukvårdsförsäkring ingår en rad hälsoprogram som kan hjälpa till att förebygga sjukskrivningar kopplat till:

Programmen bygger på KBT-metodik och kan göras helt anonymt.

Så mycket kostar en sjukskrivning dig som företagare

I exemplet nedan jämför vi Anton och Anita. De har mycket gemensamt, båda är lika gamla och tjänar 25 000 kronor i månaden. Båda har varit stressade en tid och visar tecken på utmattningssyndrom.

Anton har sjukvårdsförsäkring och kostar sin arbetsgivare 6000 kronor.

  • Antons chef uppmärksammar problemet och ser till att Anton använder sin sjukvårdsförsäkring.
  • Anton ringer personligt samtalsstöd, gör kbt-programmet och får en psykologkontakt.
  • Anton blir inte sjukskriven.

Anita har inte sjukvårdsförsäkring och kostar sin arbetsgivare 378 000 kronor

  • Anita jobbar på och ignorerar signalerna, och drabbas efter en tid av utmattningssyndrom.
  • Anita blir sjukskriven i 12 månader.
  • Rehabilitering krävs, och det är arbetsgivarens ansvar.

Så kan du få hjälp vid sjukdom

Att behöva vänta på vård kan vara påfrestande för den som är sjuk och har tankarna på annat håll. Med sjukvårdsförsäkringen får du garanterat träffa en specialistläkare inom 7 dagar och om så behövs en operation inom 20 dagar efter åtgärdsbeslut. 

Med sjukvårdsförsäkringen ingår även rehabiliteringsstöd, för att underlätta vägen tillbaka efter en sjukskrivning.

Arbetsgivarens kostnad för Anton uppgår till kostnaden för en sjukvårdsförsäkring.

Kostnaden för Anita bygger på en beräkning av sjukfrånvarokostnaden för ett år inklusive rehabiliteringskostnad. Ytterligare kostnader kan tillkomma för t.ex. rekrytering, försämrade affärsmöjligheter, påverkan av prestation hos kollegor o.s.v.

Förutom att Antons livskvalitet ökade genom snabbare insatser och därigenom lättare rehabilitering, så slapp hans arbetsgivare en alternativkostnad på 378 000 kr under året (skillnad 372 000 kr).

20% lägre pris till nya kunder

Att som arbetsgivare kunna erbjuda sjukvårdsförsäkring är ett bra sätt att attrahera den bästa arbetskraften. Investera i dig och dina medarbetares hälsa nu så får du vår nykundsrabatt.