Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Dalarnas Försäkringsbolags finansiella rapporter

Finansiella rapporter 2019

”Det gångna året har varit mycket positivt när det gäller relationen till våra kunder. Vi ser det i de fina utmärkelser vi fått i Svenskt Kvalitetsindex, egna undersökningsresultat och framför allt alla de nya kunder som vill komma till oss. Jag är glad och stolt över det förtroende dalfolket visar oss. Något som inte vore möjligt utan våra oerhört engagerade medarbetare. Det ekonomiska resultatet är inte lika entydigt positivt. Under 2019 har vi haft höga skadekostnader på sakförsäkringssidan. Å andra sidan har vi gjort ett mycket gott resultat i kapitalförvaltningen 2019. Sammantaget innebär det att vi kunde göra en avsättning för återbäring. Om inget oförutsett inträffar är det vår avsikt att betala ut 200 miljoner kronor till våra sakförsäkringskunder under senhösten i år.”

Ta del av vår vd Anders Grånäs hela kommentar i årsredovisningen för 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning 2016

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

 

Marknadsandelar %
Sakförsäkringar 2019 2018
VillaHem 77,3% 77,0%
Personbil 65,1% 65,4%
Tillverkningsindustri 75,0% 75,0%

 

Årsredovisningar

Om Dalarnas Försäkringsbolag

Välkommen till oss

Som bank- och försäkringsbolag kan vi ta hand om hela din ekonomi. Med personlig service och kloka bank- & försäkringslösningar ger vi dig trygghet och enkelhet samtidigt som du får mer pengar över till sådant som förgyller livet.

Vår närhet gör att vi enkelt sätter oss in i din vardagsekonomi och kan erbjuda snabb och smidig skadereglering om något händer. Vårt gemensamma arbete för att förebygga skador gör också att vi kan fortsätta hålla låga premier till dig som sakförsäkringskund.

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete