Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Dalarnas Försäkringsbolags finansiella rapporter

Finansiella rapporter 2018

"Vi ser tillbaka på ett år med fortsatt positiv utveckling. Fler och fler väljer våra bank- och försäkringstjänster, kunderna är mycket nöjda och har ett stort förtroende för oss. Vi har också kunnat ge en rekordstor återbäring till alla våra försäkringskunder, samt fortsatt att bidra till föreningslivet i vårt län på olika sätt.
- Det här ger oss goda förutsättningar att fortsätta våra insatser för ett mer hållbart Dalarna. Vi har kommit en bra bit på väg, men mycket är ogjort. Årets ekonomiska resultat är bra, men lägre än året innan, något som i hög grad styrs av lägre kapitalavkastning."

Ta del av vår vd Anders Grånäs hela kommentar i årsredovisningen för 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning 2016

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Läs mer om året på Dalarnas

Marknadsandelar %
Sakförsäkringar 2018 2017
VillaHem 77,0% 76,7%
Personbil 65,4% 65,6%
Tung lastbil 63,9% 62,8%

 

Årsredovisningar

Om Dalarnas Försäkringsbolag

Välkommen till oss

Som bank- och försäkringsbolag kan vi ta hand om hela din ekonomi. Med personlig service och kloka bank- & försäkringslösningar ger vi dig trygghet och enkelhet samtidigt som du får mer pengar över till sådant som förgyller livet.

Vår närhet gör att vi enkelt sätter oss in i din vardagsekonomi och kan erbjuda snabb och smidig skadereglering om något händer. Vårt gemensamma arbete för att förebygga skador gör också att vi kan fortsätta hålla låga premier till dig som sakförsäkringskund.

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete