Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Dalarnas Försäkringsbolags finansiella rapporter

Finansiella rapporter 2022

2022 har påverkats av oro i omvärlden, inflation och ett skakigt år på finansmarknaden. Samtidigt har bolaget presterat bra under förutsättningarna och året har haft flera ljuspunkter, som exempelvis den högsta återbäringen någonsin och mycket nöjda kunder. Dalarnas Försäkringsbolag har visat att vi står stadigt även i turbulenta tider. På försäkringssidan bibehåller vi vår marknadsposition. Att vara försäkrad om något oväntat händer är sannolikt en prioriterad fråga hos dalfolket, även i ekonomiskt sämre tider. Allt fler företagskunder inom sakförsäkring vill bli våra kunder även på banksidan, i och med att vårt erbjudande breddats. Också bland privatpersoner har vi växt inom bankverksamheten i år.

Efter pandemin har vi kommit tillbaka till våra arbetsplatser igen och kunnat träffa kunderna fysiskt. Samtidigt har vi lärt oss att det finns tillfällen när det digitala mötet är det smidigaste sättet att mötas. Vi kommer framåt att fortsätta utveckla både det fysiska och det digitala kundmötet. Men oavsett hur vi möts, fortsätter vi satsa lokalt, något vi vet att våra kunder sätter stort värde på.

Ta del av vår vd Anders Grånäs hela kommentar i årsredovisningen för 2022

 

Rapport om solvens och finansiell ställning 2022

 

Marknadsandelar %
Sakförsäkringar 2022 2021
VillaHem 77,0% 77,2%
Personbil 64,2% 64,4%
Tillverkningsindustri 76,1% 77,1%

 

Årsredovisningar

Om Dalarnas Försäkringsbolag

Välkommen till oss

Som bank- och försäkringsbolag kan vi ta hand om hela din ekonomi. Med personlig service och kloka bank- & försäkringslösningar ger vi dig trygghet och enkelhet samtidigt som du får mer pengar över till sådant som förgyller livet.

Vår närhet gör att vi enkelt sätter oss in i din vardagsekonomi och kan erbjuda snabb och smidig skadereglering om något händer. Vårt gemensamma arbete för att förebygga skador gör också att vi kan fortsätta hålla låga premier till dig som sakförsäkringskund.

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete