Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Dalarnas Försäkringsbolags finansiella rapporter

Finansiella rapporter 2020

”Det går inte att se förbi pandemin när jag summerar 2020, hur den förändrat vårt sätt att arbeta och hur vi ändå har kunnat upprätthålla verksamheten så pass väl. Vi har löpande anpassat oss efter utvecklingen och ställt om, både i vårt eget interna arbete och sättet vi möter kunderna på, samtidigt har vi kunnat leverera våra tjänster på ett sätt som kunderna varit nöjda med. Ekonomiskt står vi stadigt trots omvälvande tider. Årets resultat är gott tack vare dels vår bank- och försäkringsverksamhet, dels utvecklingen av vår finansiella portfölj. Våra investeringar visade sig robusta även när det var som mest turbulent med anledning av pandemin.”

Ta del av vår vd Anders Grånäs hela kommentar i årsredovisningen för 2020

Rapport om solvens och finansiell ställning 2020

 

Marknadsandelar %
Sakförsäkringar 2020 2019
VillaHem 77,2% 77,3%
Personbil 64,7% 65,1%
Tillverkningsindustri 78,6% 75,0%

 

Årsredovisningar

Om Dalarnas Försäkringsbolag

Välkommen till oss

Som bank- och försäkringsbolag kan vi ta hand om hela din ekonomi. Med personlig service och kloka bank- & försäkringslösningar ger vi dig trygghet och enkelhet samtidigt som du får mer pengar över till sådant som förgyller livet.

Vår närhet gör att vi enkelt sätter oss in i din vardagsekonomi och kan erbjuda snabb och smidig skadereglering om något händer. Vårt gemensamma arbete för att förebygga skador gör också att vi kan fortsätta hålla låga premier till dig som sakförsäkringskund.

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete