Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Dalarnas Försäkringsbolags finansiella rapporter

Finansiella rapporter 2021

Pandemin har genomsyrat hela samhället och även påverkat Dalarnas Försäkringsbolag under 2021. Samtidigt har året haft många ljuspunkter. Det har varit ett stabilt år rent ekonomiskt och kundnöjdheten är högre än någonsin. Verksamheten har fungerat bra trots omständigheterna. När vi varit tvungna att ses på distans har digitaliseringsutvecklingen gått snabbare än vi någonsin hade kunnat förutspå. Allt fler kunder väljer nu att ta del av våra tjänster digitalt, både via app, hemsida och digitala rådgivningsmöten. Totalt gör bolaget ett starkt resultat inom samtliga verksamhetsgrenar. Vårt kapital har också utvecklats starkt. Detta sammantaget innebär att vi kan ge en rekordstor återbäring till hösten.

Ta del av vår vd Anders Grånäs hela kommentar i årsredovisningen för 2021

 

Rapport om solvens och finansiell ställning 2021

 

Marknadsandelar %
Sakförsäkringar 2021 2020
VillaHem 77,2% 77,2%
Personbil 64,4% 64,7%
Tillverkningsindustri 77,1% 78,6%

 

Årsredovisningar

Om Dalarnas Försäkringsbolag

Välkommen till oss

Som bank- och försäkringsbolag kan vi ta hand om hela din ekonomi. Med personlig service och kloka bank- & försäkringslösningar ger vi dig trygghet och enkelhet samtidigt som du får mer pengar över till sådant som förgyller livet.

Vår närhet gör att vi enkelt sätter oss in i din vardagsekonomi och kan erbjuda snabb och smidig skadereglering om något händer. Vårt gemensamma arbete för att förebygga skador gör också att vi kan fortsätta hålla låga premier till dig som sakförsäkringskund.

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete